Nova Sea tjente 18 kroner per kilo i 2021

Nyheter
0

Slaktet mer i 2021 enn i 2020.

Totalt slaktet Lovund-selskapet 43.539 tonn laks i fjor. Det var en liten oppgang fra 42.584 tonn året før.

Ifølge kvartalsrapporten til Mowi, som er storaksjonær i Nova Sea, tjente sistnevnte 1,8 euro (18 kroner) per kilo laks i 2021. Det betyr et samlet driftsresultat på 784 millioner kroner (avhengig av hvilken euro-kurs en legger til grunn).

Nova Sea har 33,33 heleide og fire deleiede matfiskkonsesjoner for laks.

Mowi eier 48,7 prosent av aksjene i Nova Sea.

Træna ligger på ytre Helgeland. FOTO: Nova Sea