Nova Sea bygger nytt slakteri på Lovund – prislappen kan bli opp mot en milliard kroner

Nyheter
2351

Nova Sea har besluttet å bygge nytt og moderne slakteri for å ta unna 100.000 tonn laks årlig.

– Dette er en stor og viktig beslutning for Nova Sea. Det viser at vi har et styre og et eierskap som ønsker å satse og investere i selskapet og på Lovund, noe som har vært en av suksessfaktorene til nå. Denne beslutningen vil ha stor betydning for hele verdikjeden i Nova Sea og våre ansatte. I tillegg vil det ha store ringvirkninger langt ut over Helgeland. Det viser at det er her vi skal være også inn i fremtiden, sier Tom Eirik Aasjord, administerende direktør i Nova Sea.

Investeringsrammen er på 800 millioner til en milliard kroner, alt etter valg av løsning.

Det nye slakteriet vil stå klart allerede om 4-5 år. Tomt på Lovund, en øy på ytre Helgeland, er under utredning. Kapasiteten på det nye slakteriet blir på 100.000 tonn. Dagens kapasitet på slakteriet er på omtrent 55.000 tonn.

– Vi går nå i gang med et forprosjekt som vil utlede mer detaljert spesifikasjon av utstyr, teknologi, plassering og investeringskalkyler. Forprosjektet vil stå ferdig til sommeren 2021.

Nytt slakteri kommer i en lang rekke av nye investeringer gjøres i Nova Sea-konsernet.

– At vi er i en posisjon som muliggjør det, er takket være en enorm innsats for alle de som hver dag går på jobb i Nova Sea, både på sjø og land, sier Aasjord videre.

– Det handler også om at vi ønsker å være innovativ og fremtidsrettet. Vi kommer til å se på nye, teknologiske og moderne løsninger for slakteriet som skaper en god arbeidsplass for våre ansatte og gir oss best mulig kvalitet på fisken vi prosesserer.  

Nova Sea er et selskap i vekst og kapasiteten på dagens slakteri er fullt utnyttet. 

– Per nå er vi i en posisjon hvor vi kan håndtere eget volum på kort sikt, men med økt biomasse som følge av utviklingskonsesjoner og øvrig vekst, har vi behov for å utvide kapasiteten, sier Aasjord.

Ordfører i Lurøy kommune, Håkon Lund, er svært fornøyd med den den nye investeringen: 

– Det å bygge nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy, er en stor og viktig beslutning. Det vil bidra til å sikre arbeidsplassene, befeste selskapets posisjon, og bidra til stor optimisme i hele Lurøy. Som ordfører er dette en fantastisk melding å motta, som vil gi ringvirkninger lang utover kommunegrensen. Lurøy kommune ønsker bedriften lykke til med investeringen.