Nova Sea Service bygger ny 77 meter lang brønnbåt ved Aas Mek. Verksted

Nyheter
3844

Aas Mek. Verksted melder i dag om ny kontrakt inngått med Nova Sea Service på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid.

Nova Sea Service følger dermed opp med sin andre brønnbåt, etter tidligere kontraherte «Steinar Olaisen» som ble levert sommeren 2017.

Nova Sea Service er eid av 34 prosent av lovundoppdretter Nova Sea, 15 prosent av Salten Aqua og 51 prosent av investeringsselskapet PH Invest Herøy. Båten driften vil driftes av Sjøtrans i Herøy.

Skipet skal bygges med Diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet, opplyser brønnbåtspesialisten på Vestnes i en pressemelding.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i september 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering og avlusing, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få en lengde på 76,96 meter og en bredde på 17,80 meter.

Lasteroms volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.