«Norwegian Gannet» har slaktet og levert 7.000 tonn laks til dansk pakkeri

Nyheter
1770

Men møter fortsatt motstand fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Jeg hadde nettopp et møte i Hirtshals med borgermesteren som mente Norge fremstår som en bananrepublikk i denne saken.

Det sier Hav Line-direktør Carl-Erik Arnesen til Dagens Næringsliv.

Rederiet hans driver slaktebåten «Norwegian Gannet», som så langt i år har slaktet 7.000 tonn norsk laks og levert fisken sløyd ved selskapets pakkeri i Hirtshals i Danmark.

Som tidligere omtalt av iLaks og en rekke andre medier, sliter «Norwegian Gannet» med fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) som krever at såkalt produksjonsfisk må sorteres i Norge. Dette vil hemme effektiviteten til slaktebåten.

Fakta

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår, misdannelser og lignende, som gjør at fisken anses å holde lavere kvalitet enn såkalt superior laks. Normalt er et par-tre prosent av et slakt såkalt produksjonsfisk.

Hav Line har tidligere fått en midlertidig tillatelse fra Bergen Tingrett til å sortere fisken i Danmark.

– Staten har anket avgjørelsen i tingretten og vi er i en dialog med departementet med sikte på å få en dispensasjon frem til den saken er endelig avgjort. Vi oppfatter at NFD har forståelse for at der bør finnes ryddige og i hvert fall midlertidige ordninger som ivaretar de forpliktelser og oppdrag Hav Line har, sier Arnesen til DN.

Fiskeriministeren avviser at han er ute etter «Norwegian Gannet».

– Jeg er for innovasjon og nytenking i sjømatnæringen. Jeg er også opptatt av sikre at regelverket vårt for kvalitet og omdømme etterleves. Når det gjelder forskriftsendringen, så vil jeg minne om at det er en presisering av allerede gjeldende sorteringskrav. Jeg er ikke ute etter å stanse «Norwegian Gannet». Selskapet står fritt til å operere, men de må forholde seg til gjeldende krav på lik linje med alle aktører. Reglene for fiskekvalitet skal ivareta kvalitet og norsk omdømme, og enhver slaktebåt må forholde seg til dette. Den konkrete saken med Hav Line er for øvrig fortsatt til behandling i departementet, sier Harald T. Nesvik.