Norske Sjømatbedrifters Landsforening skifter navn

Nyheter
3318

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) avholdt årsmøte i Tromsø 7. og 8. mai. Et enstemmig årsmøte ga sin tilslutning til at organisasjonen fra 1. juni i år skifter navn fra NSL til Sjømatbedriftene.

-Dette er et historisk og viktig vedtak, og et resultat av det strategiarbeidet som er gjort av NSL i forkant av årsmøtet. Sjømatnæringen er én av de næringene som vil som bare vil vokse og befeste seg som en av de viktigste næringene i norsk økonomi. Vi ønsker derfor å gi organisasjonen et navn som gjør den enklere å profilere, markedsføre og identifisere seg med, og som skaper en sterkere merkevare, sier administrerende direktør, Robert Eriksson.

Slik blir den nye logoen.

Blir arbeidsgiverorganisasjon
Årsmøtet vedtok også at man skulle gå fra en rendyrket bransjeorganisasjon til å bli en arbeidsgiverorganisasjon.

-I den senere tid har vi fått flere henvendelser om å bistå med hjelp innen arbeidsgiverspørsmål. Det er derfor avgjørende at vi setter oss i posisjon for å kunne tilby de samme tjenestene som våre konkurrenter, sier han.

Eriksson er tydelig på at man ønsker å være en arbeidsgiverorganisasjon som fremstår som et reelt alternativ til de andre organisasjonene.

– Vi har allerede startet arbeidet med å kartlegge hvilke tariffavtaler våre bedrifter trenger å tilslutte seg og fremforhandle. Sjømatbedriftene ser et klart behov for at arbeidstidsordningene tilpasses for å svare til sjømatnæringens behov. Det samme gjelder i forbindelse med innleie av arbeidskraft. En tilpasning av arbeidstidsordningene er også nødvendig for å skape attraktive arbeidsplasser med tanke på rekruttering av ungdommer til næringen, sier han.

-Vi ønsker å være en ambisiøs landsdekkende arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon som setter dagsorden, og være en soleklar leder og premissleverandør for løsninger på sjømatnæringens utfordringer. Vi skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for våre medlemsbedrifter ved å være deres viktigste stemme. I tillegg skal vi fremme sjømatnæringens betydning for Norge. Derfor har vi også valgt visjonen: Sjømat bygger Norge – Din viktigste stemme, avslutter Eriksson.

Høgstad fortsetter som styreleder
Håvard Høgstad, som til daglig er administrerende direktør i Arnøy Laks, ble gjenvalgt som styreleder for en ny toårsperiode. Sentralstyret består i tillegg av følgende:

Nestleder: Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme – Ålesund
Styremedlem: Karl A. Hanssen, Karl`s fisk og skalldyr – Tromsø
Styremedlem: Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett – Lurøy
Styremedlem: Per Mjelva, Maine Sales – Ålesund
Styremedlem: Sigurd Rydland, Taste of North – Bodø
Styremedlem: Kjetil Holen, Knutstad & Holen – Hamar.

1 varamedlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg – Kvinnherad
2 varamedlem: Sunniva Nicolaisen, Rørvik Fisk – Rørvik