Norske oppdrettsselskaper mer enn doblet resultatet fra 2021 til 2022

Nyheter
0

Rekordhøye salgspriser, men også økte kostnader for produsentene av laks og regnbueørret i 2022.

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2022 viser en kraftig økning i det økonomiske resultatet fra 2021 til 2022. Dette skyldes rekordhøye salgspriser for laks og regnbueørret i 2022. Samtidig så fortsetter produksjonskostnadene å øke.

«Våre beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt på 36,3 milliarder kroner i 2022. Fordelt utgjorde det 35,5 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, og 0,8 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon», skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Matfisk Settefisk Samlet
35,5 milliarder kroner 0,8 milliarder kroner 36,3 milliarder kroner

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt mer enn fordoblet seg fra 2021 til 2022.

Figur 1. Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt

Resultatene fra undersøkelsen viser en gjennomsnittlig driftsmargin pr. selskap på 29,1 prosent for selskapene med matfiskproduksjon og 11,4 prosent for selskapene med settefiskproduksjon i 2022.

Forbedringen i det økonomiske resultatet for matfiskprodusentene av laks og regnbueørret i 2022 skyldes økt salgspris på laks og regnbueørret.

Lønnsomhetsundersøkelsen viser at gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks økte med 31,6 prosent fra 2021 til 2022, og var 63,69 kroner i 2022. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var 60,39 kroner i 2022, som var en økning på 34,4 prosent fra 2021.

Figur 2. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt fisk (2022 kroneverdi)

Gjennomsnittlig sum kostnad pr. kg produsert fisk (rund vekt) økte med 17,9 prosent fra 41,65 kroner i 2021 til 49,12 kroner i 2022.

Årsaken til kostnadsøkningen fra 2021 til 2022 var en generell kostnadsøkning. Kostnadene til fôr er den største kostnadsposten ved produksjon av laks og regnbueørret, og utgjorde 44 prosent av sum kostnad pr. kg i 2022. Gjennomsnittlig fôrkostnad pr. kg økte med 28,8 prosent fra 16,79 kroner i 2021 til 21,63 kroner i 2022.

Figur 2. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2022-kroneverdi). 
Kilde: Fiskeridirektoratet

Tallene som presenteres er basert på 89,3 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 84,8 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret.