Norske oppdrettsanlegg dro opp Mowi-resultatet

Nyheter
850

Som så ofte ellers ble Mowis kvartalsresultat marginalt bedre enn tidligere trading update.

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 166 millioner euro i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med 213 millioner euro i samme kvartal i 2018. Tidligere i vinter guidet selskapet 165 millioner euro i en trading update.

Totalt i 2019 oppnådde Mowi en rekordhøy omsetning på 4 135 millioner euro og et operasjonelt driftsresultat på 721 millioner euro, skriver selskapet i en børsmelding.

Mowi produserte mer laks enn noensinne i 2019. Selskapet slaktet 436 000 tonn for året i sin helhet og 116 000 tonn i fjerde kvartal, sammenlignet med 375 000 tonn for 2018 og 106 000 i samme kvartal.

– 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15 000 kollegaer som har bidratt til de gode resultatene, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje.

Forventet slaktevolum for 2020 er uendret på 450 000 tonn.

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 2,12 i fjerde kvartal, mens Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis EUR 1,24 og EUR -0,53. Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 0,79 i kvartalet.

Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på EUR 13,8 millioner. Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på EUR 15,1 millioner.

– Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst. Til tross for kortsiktige utfordringer knyttet til koronaviruset er utsiktene for Mowi gode, sier Vindheim.

Mowi utstedte det første grønne obligasjonslånet i selskapets og sjømatnæringens historie i januar 2020. Det femårige usikrede obligasjonslånet på 200 millioner euro har en rente på EURIBOR +1,60%. Utstedelsen var fire ganger overtegnet.

– Det er svært gledelig å se den store interessen i markedet for å finansiere Mowi og vår bærekraftige produksjon av sunne og gode produkter, sier Vindheim.