Norske Lakseelver åpner bøkene

Nyheter
1638

Glem gamle miljøvernere i shetlandsgenser og tredagerskjegg. Alle de toneangivende miljøvernorganisasjonene i Norge er, mer eller mindre, tilhengere av fiskeoppdrett. Klimakampen er deres mantra, og fiskeoppdrett er en særs effektivt og klimavennlig måte å produsere protein på.

Det er andre som tar seg av lobbyaktiviteten. Norske Lakseelver er en godt synlig debattant og en tydelig kritiker av dagens oppdrettsregime med åpne merder i sjø. Organisasjonen legger ikke skjul på at de hyppig pleier kontakt med folkevalgte representanter og deltar i komitemøter og høringer på Stortinget.

Ingen hemmeligheter
Aktiviteten er økende. Fra 2013 til 2015 har Norske Lakseelver gått fra to til fem ansatte. Men de ansatte jobber ikke gratis, og aktiviteten er avhengig av inntekter.

iLaks har den siste tiden søkt å få innsyn i hvordan Norske Lakseelver er finansiert. Nå letter generalsekretær Torfinn Evensen omsider på sløret.

– Norske Lakseelver mottar økonomiske bidrag fra grunneierorganisasjoner (Bondelaget, Statskog og elveeierlag) og fra sportsfiskere (Redd Villaksen og NJFF). Dette er inntekter knyttet til prosjektarbeid vi utfører. I tillegg finansieres vi av elvene som er medlem hos oss, samt mottar en del offentlig drifts- og prosjektstøtte etter søknad. Det er ingen hemmeligheter rundt dette.  Vi har heller ikke noe «hemmelig» utenlandsk fond i ryggen, skriver Evensen i en epost til iLaks.

Ikke utlendinger
– Som det framgår av regnskapstallene er medlemskontingent og offentlige tilskudd skilt ut. Posten ”Andre inntekter og bidrag” inneholder inntekter fra salg av eget profileringsmateriell, inntekter fra deltageravgift fagseminarer, økonomiske bidrag fra grunneierorganisasjoner (Bondelaget, Statskog og våre egne elveeierlag) og fra sportsfiskere (Redd Villaksen og NJFF). Dette er inntekter fra prosjektarbeid og prosjektkostnader knyttet til lokal lakseforvaltning, pliktig organisering av elvelag, infomateriell, fisketurisme ol. Det er med andre ord ingen som gir penger direkte til oss uten at det er relatert til prosjektarbeid. Beløpene vi mottar fra Statskog og NJFF er i størrelsesorden 50 000 og 400 000. Vi mottar ikke støtte fra utenlandske aktører.