Norsk-svensk satsing vil legge til rette for flyfrakt fra Luleå

Nyheter
853

Selskapene Norrland Spedition & Transportation, Swedavia og Regional Jet jobber med å få på plass utflygning av sjømat fra nordre del av Sverige. Prosjektet har pågått gjennom store deler av 2020 og skal etter planen gå live med «Flight Zero» i løpet av våren 2021.  

– Vår oppgave er å legge til rette for og tilby en skreddersydd løsning som fører til at våre kunder kan få sine produkter raskere til godt betalende markeder», sier daglig leder Bård Fleischer, i det norskeide selskapet Norrland Spedition & Transportation som har etablert seg med kontor på Luleå lufthavn.

– Dette resulterer i at sjømatnæringa, spesielt fra de tre nordligste fylkene i Norge og selskapene som er lokalisert i hele Norrbotten, kan få sine produkter raskt ut til sine markeder. Det gir store muligheter for økt aktivitet, sier han i en pressemelding.

Selskapet legger opp til en omfattende struktur for distribusjon av gods, primært til Asia og USA. Med ukentlige avganger fra Luleå lufthavn – 60-70 prosent mot faste destinasjoner og 30-40 prosent til kundetilpassede destinasjoner avhengig av fraktbehov.

Norrland Spedition & Transportation har samarbeid med IT-leverandøren Maritech Systems for å tilrettelegge en optimal systemplattform for selskapets aktivitet. Dette binder
sjømatselskapene tett opp mot transportleddet, som igjen øker gjennomføringsmuligheten ytterligere.

– Investeringen som Norrland Spedition & Transportation nå foretar gjennom sitt samarbeid med Maritech Systems, åpner opp for en sømløs integrasjon mellom transportør og sjømatselskapene som benytter Maritech sine systemer, sier Frank Bergdal, Regional Sales Manager, Maritech.

For å tilpasse systemet optimalt, legges det opp til en omfattende volumflyt videre fra Luleå nedover til Europa.

– Dette er viktig. Våre sjømatkunder skal kunne sende all sin sjømat til Luleå, hvor det volum som skal sendes med fly håndteres på Luleå lufthavn, mens resten samkjøres videre sørover ut fra terminal enten med vogntog eller via jernbane, alt håndtert av vårt selskap, sier Fleischer.