Norsk Sjømat Stranda tjente 113 millioner kroner før skatt

Nyheter
0

Fiskeforedleren tror at begrenset tilgang på oppdrettslaks vil bidra til at lakseprisene forblir høye fremover.

Norsk Sjømat Stranda er et datterselskap i Norsk Sjømat-konsernet, som eies av den gamle Pan Fish-duoen Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold. Selskapet driver med videreforedling av laks og ørret, som selges til USA, Europa, Australia og Asia.

I fjor omsatte Norsk Sjømat Stranda foredlet fisk i konsumporsjoner for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 100 millioner kroner fra året før.

Økt produksjonskapasitet
Driftsresultatet ble på 118,3 millioner kroner, som ga en driftsmargin på 7,2 prosent. Det er på linje med året før.

– Vi har hatt en økning prisen på fisk og volum som bidro til det. I tillegg hadde valutaen en effekt, forklarer administrerende direktør Per Magne Grøndahl til iLaks.

Det fremgår av regnskapene at selskapet også har klargjort ny produksjonskapasitet i løpet av fjoråret.

«Selskapet har i 2023 gjort betydelige investeringer i forbindelse med ferdigstilling av nytt fabrikkbygg. Deler av investeringen er finansiert med opptrekk av nytt fabrikklån», skriver styret i årsberetningen sin.

I fjor sysselsatte foredlingsbedriften gjennomsnittlig 168 årsverk.

Fortsatt høye priser
Fremover har foredlingsbedriften har ståltro på markedet.

«I de første månedene i 2024 har etterspørselen etter våre produkter vært stabilt god. Råstoffprisene har gjennom 2023 har vært stabilt høye, i 2024 har prisene fortsatt vært høye på grunn av begrensninger i produksjonen av oppdrettslaks. Det forventes at prisene vil være høye resten av året», forklaret styret.

Selskapet har betalt ut et tilleggsutbytte på 20 millioner kroner til eierne. I tillegg er det avsatt et konsernbidrag på 93,3 millioner kroner. Selskapets egenkapital var 172,7 millioner kroner og egenkapitalandelen på 29,6 prosent ved årsskiftet.

I Norsk Sjømat-konsernet inngår det Tromsø-baserte fiskerikonsernet Nergård, fiskeolje- og melprodusenten Vital Seafood og Norsk Sjømat Oppdrett.

Norsk Sjømat Stranda 2023 2022 Endring
Omsetning 1.637,2 1.536,3 6,6 %
EBIT 118,3 109,5 8,0 %
Resultat før skatt 113,4 107,7 5,3 %
Driftsmargin 7,2 % 7,1 %
Alle tall i millioner kroner