Norsk Sjømat jakter over to milliarder kroner i forkant av børsnotering

Nyheter
1210

Foredlingsselskapet i pizzabygden Stranda har med seg det nordnorske fiskerikonsernet Nergård når det nå seiler mot Oslo Børs.

Det er et helintegrert sjømatselskap, engasjert i både oppdrett og fangst av sjømat, med egen foredling eksport, som nå skal noteres ved børsen.

Og det er såvisst ikke bare filetskjæring og lakseeksport ved Norsk Sjømats fabrikk på Stranda som inngår i pakken. Med på laget er landets nest største fiskerikonsern, Nergård på Senja, med kvoter for primært torsk, hyse og sei. I tillegg kommer Norsk Sjømats egen oppdrettsatsing.

Fire milliarder
Samlet sett verdsettes konsernet, i en såkalt pre-money valuation, i et intervall på 3,8-4,4 milliarder kroner før børsnoteringen.

Nergård bygger for tiden nye hekktrålere med en lengde på 80 meter. Illustrasjon: Vard

Norsk Sjømat-konsernet omsatte i 2019 for 3.781 millioner kroner, og oppnådde et driftsresultat på 365 millioner kroner. I første halvår 2020 har selskapet levert et driftsresultat på 222 millioner kroner, fremgår det av det 393 sider lange prospektet som ble offentliggjort torsdag.

Ved utgangen av andre kvartal i år var den bokførte egenkapitalen 2.260 millioner kroner og en netto rentebærende gjeld på 1.359 millioner kroner.

Veteraner
Sjømatkonglomeratet går på børs for å skaffe seg penger til videre vekst. Selskapet legger nå ut for salg aksjer for en verdi av 2-2,3 milliarder kroner, fordelt over to transaksjoner. Bookbuilding prosessen starter 15. oktober og løper frem til 23. oktober. Første noteringsdag er 27. oktober.

På eiersiden står Norsk Sjømats gründer Per Magne Grøndahl og eks-Pan Fish-topp Bjarte Tunold sammen med den islandske fiskerikjempen Samherji.

Tilretteleggerne for børsnoteringen er trekløveret DNB Markets, Pareto Securities og ABG Sundal Collier.