Norsk kapital skal realisere Skottlands første havfarm

Nyheter
1355

Scottish Sea Farms, eid av SalMar og Lerøy, vil bygge den første havfarmen i Skottland. 

Konserndirektør i Scottish Sea Farms, Jim Gallagher, sier i en pressemelding at selskapet nå ser på mer eksponerte lokaliteter utover de 42 lokalitetene de allerede disponerer.

– For at denne ambisjonen skal realiseres, trenger vi imidlertid et engasjert, robust og fremtidsrettet regelverk som gjør det mulig for Skottlands lakseoppdrettere å vokse på en ansvarlig måte, og som hjelper sektoren med å gjenvinne konkurransekraften på verdensbasis, sier Gallagher i pressemeldingen.

Scottish Sea Farms vil derfor gå i dialog med Marine Scotland, SEPA (skotske forurensningsmyndigheter) og lokale myndigheter for å se om en fullskala havfarm kan bli realisert.

Ifølge pressemeldingen vil investeringene bli på «flere millioner pund». Hvis planene blir en realitet, vil de bli finansiert av eierne SalMar og Lerøy gjennom selskapet Norskott Havbruk.

SalMars «Ocean Farm 1»  ble satt i sjøen i 2017, og kostet 690 millioner kroner. I februar i fjor fikk SalMar åtte utviklingstillatelser for «Smart Fish Farm», som blir dobbelt så stor som «Ocean Farm 1».

Fergus Ewing, kabinettsekretær for Rural Economy and Connectivity i Skottland, sier dette om planene:

– Et slikt konsept, hvis det blir realisert, gir løfter om betydelige fremskritt for fiskevelferd og miljøvern, og ikke for å glemme nye jobber og forretningsmuligheter for Skottland. På grunn av dette er den skotske regjeringen innstilt på å samarbeide med relevante myndigheter og lokale myndigheter.

Leif Inge Nordhammer er styreleder i både Scottish Sea Farms og Norskott. Han sier at både SalMar og Lerøy er klar til å finansiere prosjektet.

– Vi ser fram til å jobbe sammen med skotske regjeringen og myndighetene for å se om vi kan få dette til å skje, sier Nordhammer.