NorSea Group vurderer landbasert oppdrett: – Vi forventer at behovet for tjenester fra offshorebransjen vil avta

Nyheter
1213

Base- og logistikkselskapet NorSea Group i Tananger utenfor Stavanger snuser på muligheter for lakseoppdrett.

Selskapet, som har rederigruppen Wilh. Wilhelmsen som majoritetseier, opererer ni baser langs kysten av Norge samt i Danmark og i Storbritannia sammen med partnere og joint venture-selskap. Men nå fristes altså Nordea Group av lakseoppdrett.

– Vi forventer i årene fremover at behovet for infrastruktur og operative tjenester fra offshorebransjen gradvis vil avta og det derfor er naturlig for oss å vurdere hvilke andre næringer som kan være hensiktsmessige å etablere der vi har, eller vil få, ledig kapasitet. Gjennom å utnytte de fortrinn vi har håper vi både å kunne få etablert landbasert akvakulturvirksomhet på en eller flere av våre lokasjoner samt at vi også tror det kan være hensiktsmessig å vurdere nærmere om det kan være fornuftig å utvikle en form for «akvakultur base» etter modell av offshore forsyningsbasene, forklarer John Olaf Næsheim, seniorrådgiver forretningsutvikling i NorSea Group til iLaks.

John Olaf Næsheim. FOTO: Privat

To lokasjoner
Næsheim sier selskapet har jobbet med planene om landbasert lakseoppdrett siden høsten 2019, og at de vurderer mulighetene på to lokasjoner.

– Innledningsvis har vi valgt å gjennomføre en studie i samarbeid med Blue Planet (rådgivningsselskap journ.anm.) for å kartlegge muligheter og begrensinger i Kristiansund/Averøya og på Polarbase i Hammerfest.

På Averøya eier og disponerer NorSea Group cirka 250 mål med kai i umiddelbar nærhet til Skretting sin fôrfabrikk.

– Dette området er stort sett ferdig utviklet, sier Næsheim og fortsetter:

– På Polarbase i Hammerfest har vi per i dag 20-30 mål ledig, men har både gode muligheter for ekspansjon i sjø og som nevnt er vi forberedt på at redusert etterspørsel fra offshorebransjen vil kunne frigjøre ytterligere areal.

Vil samarbeide med etablerte aktører
Ifølge Næsheim vil en endelig beslutning om selskapet kjører i gang en prosess med akvakultursøknad bli tatt over ferien. Blue Planet vil også bistå i en eventuell søknadsprosess.

– Vi tror imidlertid at en vellykket etablering av landbasert akvakulturvirksomhet er avhengig av at dette blir realisert i samarbeid med en eller flere etablerte aktører, og har derfor startet opp sonderinger for å teste interessen i markedet, understreker Næsheim.

Næsheim sier at selskapet ikke er kommet så langt at det er naturlig å kommentere hverken produksjonsvolum eller kostnadsramme på prosjektet.

– Det jeg kan si er at vi tror etterspørselen etter postsmolt vil øke i årene fremover, og at det derfor er naturlig å tenke seg en etablering som i første omgang fokuserer på dette. Etter hvert kan det utvikle seg til matfiskproduksjon om dette kan realiseres på en økonomisk og teknologisk bærekraftig måte, avslutter Næsheim.