Norse Production fortsetter produksjonen – til tross for konkurs

Nyheter
2129

Torsdag åpnet Bergen Tingrett konkurs i Norse Production, men selskapet slakter videre.

– Vi opprettholder produksjonen for å sikre verdier, og for å tilrettelegge for mulig videreføring dersom vi lykkes med å finne nye eiere. Arbeidsplasser og store verdier står på spill, noe som gjør at vi er tjent med å unngå stans i produksjonen. Vi må se hvor lenge vi kan være i en slik mellomfase før vi får en avklaring. Det bør skje så fort som mulig, sier bostyrer Bjørn Åge Hamre til Bergensavisen.

Selskapet slakter og bearbeider laks og ørret for Sekkingstad, og levende laks står i slaktemerder ved anlegget på Skaganeset i Sund kommune.

Skylder på NNN
Det var rett før helgen at nyheten smalt om det var levert oppbudsbegjæring for selskapet sin avdeling i Norge. 120 mister jobben. Hovedaksjonær, eier og daglig leder Tom Lerberg hevder interne konflikter har ført til produktivitetsproblem og svekket lønnsomhet. I pressemeldingen er Lerberg krystallklar på hvem som har skylden i konkursen.

«NNN og LO har hatt nødvendig kunnskap til å kunne forstå at de drev selskapet mot en konkurs», skriver han og viser til tariffavtalen som ble inngått i høst.

«LO har også reist økonomiske krav mot bedriften for forhold som går tilbake til tiden før tariffavtale ble inngått. Ett av kravene fra LO utgjør cirka tre millioner kroner. …På denne bakgrunn er det dessverre styrets ansvar å se til at selskapet ikke drives på kreditorenes regning og det ble derfor meldt oppbud», skriver han videre.

Avviser kritikken
NNN opplyser i en pressemelding at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Vi ser at selskapet skylder på inngåelse av tariffavtale og et økonomisk krav fra medlemmene som årsak til at bedriften nå er konkurs. De økonomiske krav som er rettet mot bedriften er utelukkende lovpålagt betaling som de ansatte skulle hatt for blant annet overtid, sier forbundets 2. nestleder Jarle Wilhelmsen.

Ifølge Bergensavisen oppga selskapet en samlet gjeld på ni millioner kroner ved konkursåpning, og rundt cirka én million i aktiva.

– En varslet forliksklage med krav fra ansatte på om lag tre millioner har ytterligere forverret situasjonen for selskapet, står det i konkurskjennelsen.