Norges sjømatråd: Stort fall i sjømateksporten i november 

Nyheter
681

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på elleve prosent, eller 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med november i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på en milliard kroner, eller en prosent, målt mot samme periode i fjor, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Betydelig fall i etterspørselen
– Fjorårets november var svært sterk, og det må man også ta hensyn til, siden årets novembertall sammenlignes nettopp med den måneden. Samtidig hadde verdifallet vært større om ikke den norske kronen hadde vært så svak, sier Gangsø.

– Det store julesalget må i år dekkes av detaljhandelen, men det vil ikke være nok til å veie opp for bortfallet av etterspørselen fra restaurantene. Et resultat av dette er en betydelig redusert pris for de fleste av sjømatproduktene, fortsetter han.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i november. 

Verdinedgang for laks
Det ble eksportert 108.000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner i november. Volumet økte med en prosent. Verdien falt 991 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med november i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i november. 

I november var eksportprisen for laks 47,97 kroner per kilo, noe som var 19 prosent lavere enn i samme måned i fjor. 

– På grunn av koronasituasjonen og en redusert omsetning i restaurantsektoren klarer ikke laksen å komme opp på det rekordhøye prisnivået vi hadde før jul i fjor. Verdifallet kunne faktisk vært større, men det kompenseres av et økt salg av filet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. 

Hittil i år er det eksportert en million tonn laks til en verdi av 64 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien falt med 1,6 milliarder kroner, eller to prosent. 

Ørret er mindre rammet
Det ble eksportert 6.200 tonn ørret til en verdi av 352 millioner kroner i november. Volumet falt med åtte prosent. Verdien falt med 28 millioner kroner, eller sju prosent, sammenlignet med november i fjor. Hviterussland, Japan og USA var de største markedene for norsk ørret i november. 

– Sammenlignet med laks har ørreten falt mindre i verdi i november. Tradisjonelt omsettes relativt lite av den norske ørreten for konsum utenfor hjemmet, og den er derfor mindre rammet av nedstengningen i restaurantsektoren, sier Paul T. Aandahl.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel ørret var i november på 52,49 kroner per kilo, noe som er 1,5 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Det er første gang siden mars 2019 at prisen for fersk ørret er høyere enn for fersk hel laks.

Hittil i år er det eksportert 66.000 tonn ørret for 3,6 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 22 prosent, mens verdien økte med 243 millioner kroner, eller sju prosent.