– Norge forbindes med laks. Det er viktig å holde markedsføringen på et fortsatt høyt nivå.

Nyheter
0

Marianne Sivertsen Næss vil ikke bremse markedsføringen av norsk oppdrettslaks i utlandet.

– Vil statsråden be Sjømatrådet om å sette markedsføringen av oppdrettslaks i utlandet på pause i påvente av at næringen gjennomfører tiltak for å redusere fiskedødeligheten og forbedre sitt eget omdømme?

I slutten av april stilte Rasmus Hansson (MDG) dette spørsmålet til den nye fiskeri- og havministeren, Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Bakgrunnen for spørsmålet var de dystre tallene fra fiskehelserapporten for 2023, som viste at 105,4 millioner laks og ørret døde i produksjonen i fjor, og det store luse- og sykdomstrykket i næringen.

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) lurer på om ikke markedsføringen av oppdrettslaks bør settes på pause til bedre tider. Foto: Stortinget

Fortsetter som før
Næss, som tok over ministerposten etter Cecilie Myrseth (Ap, nå næringsminister) i april, går imidlertid ikke med tanker om at dette burde føre til en PR-stans.

– Dødeligheten i norsk lakseproduksjon er altfor høy, og næringen må ta situasjonen inn over seg. Tilstanden er uakseptabel, og situasjonen må forbedres, medgir hun i sitt svar til Hansson.

Hun ser det likevel ikke som nødvendig å stanse eller begrense markedsføringen av norsk laks utenfor landegrensene.

Viktig å sikre markedsandeler
– Forbrukere hjemme og ute skal kunne være sikre på at den maten de spiser er trygg, herunder sjømaten. Det kan de også med dagens regelverk være, skriver statsråden, og fortsetter:

– Sjømatrådet har gjennom mer enn tre tiår markedsført laksen internasjonalt. Norge forbindes med laks. Det er viktig å holde nivået på markedsføringen på et fortsatt høyt nivå for å sikre markedsandeler.

Videre påpeker Næss at næringen selv har et ansvar for at merkevaren «Norsk laks» ikke rives ned, og for at omdømmet pleies og opprettholdes.

iLaks har vært i kontakt med Norges Sjømatråd, som skriver at de ikke har behov for å kommentere saken ytterligere.