Norge er i rute til å passere 150 milliarder kroner i sjømateksport i år

Nyheter
0

Norge eksporterte sjømat for 14,4 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 138 milliarder kroner. Det er 29,2 milliarder kroner foran samme periode i fjor.

– Eksportverdien i november er tidenes tredje høyeste i en enkeltmåned og bekrefter at norsk sjømat fortsatt har en sterk global posisjon. Det er likevel verdt å merke seg at etterspørselsveksten ikke tas ut i større volum, men i en prisvekst. Generelt har vi en situasjon med høy matvareinflasjon og økte kostnader som drar opp prisene i hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Prisveksten sto alene for nesten tre milliarder kroner av den totale sjømateksporten på 14,4 milliarder kroner i november. Det var en spesielt sterk måned for laks, ørret, sei og torsk, som alle oppnådde eksportrekorder sammenlignet med november i fjor.

– Selv om november isolert sett var en sterk eksportmåned for laks, så meldes det fra markedene om en urolig og uoversiktlig situasjon knyttet til kontraktsmarkedet for laks i 2023. Dette går utover den forutsigbarheten som norsk laks har representert for importører, produsenter og dagligvarekjeder, sier Chramer.

Krevende tider
I november ble mange av sjømatartene eksportert i lavere volum enn for ett år siden. Det ga et fall i verdien på rundt 900 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

– Det er krevende tider for mange av våre villfangete arter og kategorier. Høye priser og lavere kjøpekraft i Italia er blant annet utfordrende for tørrfisken. Etter en god start på året opplevde vi volum- og verdifall for sild og makrell i november, så det blir neppe ny verdirekord i den pelagiske eksporten i år, sier Christian Chramer.

Hvis den sterke verdiveksten i år fortsetter også i desember, kommer sjømateksporten til å passere 150 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Det skyldes i stor grad laks, som i november sto for 70 prosent av den totale eksportverdien.

– For andre måned på rad passerte lakseeksporten ti milliarder kroner i verdi, noe som er et historisk høyt nivå. Etter årets første 11 måneder er den totale eksportverdien fra havbrukssektoren for aller første gang på 100 milliarder kroner, sier Christian Chramer.

Krig og uro har gitt et høyt press på den personlige økonomien i hele verden. Det kan påvirke etterspørselen etter norsk laks i det viktige hotell-, restaurant- og kantinesegmentet i tiden fremover.

– Vi ser at hjemmekonsumet av laks faller i Norges viktigste markeder. Hittil i år har dette blitt kompensert ved at flere har spist ute etter at koronarestriksjonene forsvant. Rapporter fra markedene tyder imidlertid på at mange spisesteder begynner å merke effekten av en svekket kjøpekraft. På sikt kan det påvirke det totale laksekonsumet negativt. Det viser at vi ikke kan ta vår sterke markedsposisjon for gitt, sier Sjømatrådets administrerende direktør.

Valutaeffekt på 300 millioner kroner
I november svekket den norske kronen seg både mot dollar og euro sammenlignet med samme periode i fjor. Det ga eksportverdien nyttig drahjelp.

– Siden en svak krone gir høyere eksportpriser målt i norske kroner, er det en gunstig utvikling for alle som selger varer til utlandet. Totalt bidro valutaeffekten til en verdiøkning på rundt 300 millioner kroner for norsk sjømateksport i november, sier Christian Chramer.

USA hadde størst verdivekst i november, med en økning i eksportverdi på 473 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 10 587 tonn, noe som er 22 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Det ble eksportert sjømat til totalt 121 land i november. Dette er seks flere enn samme måned i fjor. De største markedene for norsk sjømateksport i november var Polen, Danmark og USA.

Rekordmåned for laks
Norge eksporterte 125 234 tonn laks til en verdi av 10,1 milliarder kroner i november. Verdien økte med 2,2 milliarder kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med november i fjor. Volumet falt med en prosent. Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i november.

USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 431 millioner kroner, eller 87 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 6 393 tonn, noe som er 30 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

– Dette må sees i sammenheng med flere forhold, Fortsatt er det sterk etterspørselsvekst i USA etter koronapandemien, samtidig som det er redusert tilførsel fra flere konkurrerende nasjoner. En sterk amerikansk dollar mot euro bidrar også positivt, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Økt verdi for ørret
Norge eksporterte 4 897 tonn ørret til en verdi av 454 millioner kroner i november. Verdien økte med 32 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med november i fjor. Volumet falt med 25 prosent.

USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i november.

Litauen hadde størst verdivekst i november, med en økning i eksportverdi på 50 millioner kroner, eller 1 886 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Litauen endte på 622 tonn, noe som er 977 prosent høyere enn i samme måned i fjor.