– Nordland vil bli en taper hvis man velger å ikke prioritere utdanning der hvor den fremtidige verdiskapingen skal skje

Nyheter
734

Fylkestinget i Nordland beholder likevel fire av linjene på videregående skoler i fylket, som egentlig var foreslått lagt ned. Både Cermaq og Nordlaks er fornøyd med dette, men sistnevnte advarer mot videre nedprioritering på utdanningsområdet.

Med 28 mot 17 stemmer stemte fylkestinget i Nordland denne uken for å legge ned 25 linjer på videregående skoler i fylket, ifølge NRK. Fylkesrådet ville i utgangspunktet på å legge ned 29 linjer, men endret innstillingen, og gikk inn for å bevare fire av linjene som var foreslått nedlagt. De fire som skal beholdes er teknikk og industriell produksjon i Brønnøy, idrett på Fauske, studiespesialisering i Steigen og Naturbruk på Kleiva i Sortland.

Lars Fredrik Martinussen. FOTO: Privat

Vil ha en bedre prosess
Oppdretteren Nordlaks har gått hardt ut mot skolekutt-planene i Nordland. Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen har omtalt situasjonen som alvorlig. Overfor iLaks utdyper han:

– Utdanningstilbudene i distriktene er viktig for oss både direkte for rekruttering, og fordi vi trenger et helt samfunn rundt oss for å kunne fortsette og tilby attraktive arbeidsplasser ute i distriktene.

På Hamarøy, hvor Nordlaks har sitt settefiskanlegg, legges Vg1 bygg- og anleggsteknikk ned fra skoleåret 2020-2021 på Knut Hamsun vgs, mens Vg2 byggteknikk legges ned fra skoleåret 2021-2022. I tillegg videreføres prøveordningen med Vg1 idrettsfag med friluftsliv til sluttevaluering av tilbudet er gjennomført.

– Vi er glad for at Fylkestinget har lyttet til noen av innspillene fra lokalbefolkning og fra næringslivet, selv om vi altså ikke klarte å skjerme alle tilbudene ved Knut Hamsun videregående skole. Vi var like bekymret for naturbrukstilbudet på Sortland videregående skole avdeling Kleiva, men det tilbudet ble vedtatt videreført. Nordlaks kommer til å fortsette å engasjere seg for å bevare rekrutteringsgrunnlaget der hvor vi holder på, sier Martinussen.

Martinussen sier han ser fram til at det gjennomføres en bedre prosess i forkant av neste års vedtak om den første fireårsplanen for tilbudsstrukturen i videregående skole i Nordland, enn hva som var tilfellet nå i høst.

– Distriktene i Nord-Norge har allerede opplevd en nedgang i befolkningen de siste årene, og Nordland vil bli en taper hvis man velger å ikke prioritere utdanning der hvor den fremtidige verdiskapingen skal skje, sier Martinussen.

Veldig fornøyd
Regiondirektør Snorre Jonassen i Cermaq Norway har vært sterkt kritisk til kuttplanene. Ifølge Jonassen ville også den såkalte Steigenmodellen bli lagt ned, dersom Steigen mistet studiespesialiseringen. Fylkesrådleder Tomas Norvoll har tidligere avvist overfor iLaks at Steigenmodellen skulle rammes av kuttplanene.

Snorre Jonassen. FOTO: Kari Johanna Tveit

Snorre Jonassen sier nå til til iLaks at Cermaq er veldig fornøyd med at Fylkestinget har snudd i saken, og viderefører satsningen på yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programmer Nord-Salten og Vesterålen.

– Det viktigste suksesskriteriet for å utvikle en konkurransekraftig havbruksnæring er tilgangen til kompetent arbeidskraft. Mange av våre beste kvinner og menn er rekruttert lokalt og vår erfaring er at Cermaq klarer å beholde ungdommen fordi vi har interessante og utfordrende jobber der de bor, sier Jonassen.