Nordland fylkeskommune og Insula undertegnet intensjonsavtale om lærlingplasser

Nyheter
562

Nordland fylkeskommune har som første fylke vedtatt en læreplassgaranti for sine elever. Sjømatkonsernet Insula har nå inngått en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å garantere læreplasser.

Det skriver Lofotposten.

– 200 elever fra kullet som gikk ut av vg2 i vår har ikke fått lærlingplass. Sånn kan vi simpelthen ikke ha det i framtiden. Nordland trenger sårt fagarbeidere, og vi må sørge for at elevene våre får fullført den utdanningene de har begynt på. Derfor har vi innført læreplass-garanti som skal fases inn over en periode på to-tre år, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Norvoll og administrerende direktør i Insula, Sigvald Rist, undertegnet avtalen fredag ettermiddag. Det er ikke avgjort hvor mange lærlinger Insula, som for øvrig er eid av Kverva, skal ta inn. Målet til bedriften er at 50 prosent av arbeidsstokken skal ha fagbrev. I dag ligger andelen på 30 prosent.

Rist utfordret ifølge avisen fylkesrådlederen til å styrke den videregående utdanningen innen sjømat ved Vest-Lofoten videregående skole.

– Det vil være en klar fordel om Lofoten får utdanning innenfor industriell næringsmiddelproduksjon, blant annet for å få tilgang til unge som ønsker lærlingeplass i sjømatnæringen, sa Rist.

– En ny utdanning vil kreve minst 10–12 søkere. En del kan rekrutteres utenfra. Det er en krevende jobb å etablere et nytt utdanningstilbud, men vi skal vurdere det, svarte Norvoll.

Totalt 16 bedrifter har så langt undertegnet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å stille som læreplassgarantist. I tillegg til nevnte Insula, finner vi også blant andre Mowi Herøy, Holmøy Maritime og LetSea på listen. Lofotposten skriver også at Lerøy i Stamsund er aktuell som opplæringsbedrift.