Nordlaks vil bygge egen isoporfabrikk

Nyheter
1308

Stokmarknes-oppdretter Nordlaks har planer om oppføre et bygg på 5.000 kvadratmeter i tilknytning til slakteriet på Børøya.

I første etasjen av bygget er det planlagt en trailerterminal, mens det i andre etasje skal etableres en isoporfabrikk.

Lars Fredrik Martinussen. FOTO: Privat

– Vi har ikke svar akkurat nå hvor mange arbeidsplasser eller hvor store investeringer det er snakk om, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen til iLaks.

Nordlaks har sendt inn søknad om byggetillatelse, og håpet nye bygget kan være klart mot slutten av året. Det skal være normal drift i fabrikken, mens det bygges ut. 

– Når det står ferdig, vil se på hvordan vi skal innrede det, med tanke på drift og omfang.

– Hvorfor ønsker dere å bygge en egen isoporfabrikk?

– I dag kjøres isoporkasser inn til Nordlaks. Vi har en betydelig vogntogtrafikk forbundet med vår produksjon. Det er flere grunner til at en slik satsing er fornuftig. Vi ønsker å produsere kassene lokalt, slik at vi unngår masse lastebiltransport. Men det er selvfølgelig også et kostnadsspørsmål, sier Martinussen.

Martinussen sier videre at det nye bygget er første trinn i en prosess for modernisering og utvikling av fabrikken, der det også etter hvert kan bli aktuelt å gjøre noe med både slakteri- og filetdelen. Slakteriet ble sist oppgradert i 2013.

– Teknologien utvikler seg og det samme gjør Nordlaks. Vi planlegger for en egen større produksjon, og det handler om å legge til rette for dette, avslutter kommunikasjonssjefen. 

Saken ble først omtalt av lokalavisen VOL