Nordlaks selger brønnbåten «Bjørg Pauline» til Intership

Nyheter
3518

Inngår samtidig kontrakt om å leie fartøyet tilbake.

Nordlaks har i dag blitt enig om salg av brønnbåten «Bjørg Pauline» til Intership. Etter salget går brønnbåten inn i tjeneste for Nordlaks på en såkalt «time charter»-kontrakt. Nordlaks selger for å frigjøre kapital til andre investeringsprosjekter, opplyser oppdrettselskapet i en pressemelding.

Alt mannskap har fått tilbud om å følge fartøyet inn i det nye selskapet. Å ivareta mannskapets rettigheter har vært sentralt for Nordlaks i prosessen.

– Vi har hatt med oss et svært dyktig mannskap på «Bjørg Pauline», og vi er glad for at overdragelsen ikke medfører usikkerhet for våre kolleger selv om båten skifter eier. Det er også godt nytt for Nordlaks, siden båten med mannskap blir leid tilbake og skal stå i tjeneste for oss som før. Det sikrer kontinuitet og vi kan være trygg på at tjenesten vil holde den samme høye kvaliteten, sier Roger Mosand, viseadministrerende direktør i Nordlaks-konsernet.

Brønnbåten «Bjørg Pauline» ble levert til Nordlaks i 2010, og var da verdens største brønnbåt regnet etter lastevolum. Fartøyet har siden stått for nær all transport av levende laks og ørret i Nordlaks-systemet; transport av smolt fra landbaserte settefiskanlegg til matfiskanlegg, og videre fra matfiskanlegg til slakteri.

– «Bjørg Pauline» er stadig en topp moderne brønnbåt. Det er en god arbeidsplass, og har kapasitet og utstyr for å ivareta både HMS, fiskevelferd og biosikkerhet. Samtidig er Nordlaks inne i en tung investeringsfase, så brønnbåten selges for å frigjøre kapital til andre investeringsprosjekter, fortsetter Mosand.

Intership har hovedkontor i Hareid utenfor Ålesund, og opererer fra før fem brønnbåter i Norge, Canada og Skotland. Overtakelsen av «Bjørg Pauline» og tilbakeleien til Nordlaks medfører at selskapet nå opererer to brønnbåter i Norge, og i tillegg skal rederiet operere nybygget Lady Anne Marie for Hofseth Aqua som blir levert fra verft i oktober i år.

– Kjøpet av ”Bjørg Pauline” og time charter-avtalen med Nordlaks er av stor viktighet for oss. Vi har i dag hovedaktiviteten vår internasjonalt, men vi har en klar ambisjon om å ta en betydelig posisjon også i Norge, og Nordlaks vil i så måte være en viktig referanse for oss. ”Bjørg Pauline” framstår som en moderne og spesielt velholdt båt, og vi er veldig fornøyd med at mannskapet blir med over i vårt selskap Intership. Æren for båtens renomme og gode stand er i hovedsak deres, sier Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership.

Kontrakten ble signert på Stokmarknes i dag.

Foto: Marius Fiskum © Norges sjømatråd