Nordlaks gjenopptar utbyggingsprosjekt ved fabrikken på Børøya

Nyheter
0

Utbyggingsprosjektet, hvor det er planlagt nytt slakteri, filetavdeling og kontorbygg, ble satt på vent i 2022.

– Vi bygger for fremtida og skal fortsette å produsere mat og skape arbeidsplasser. Da
er vi nødt til å fornye oss, sier driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås, i en pressemelding.

Utbyggingen på Børøya på Stokmarknes, hvor Nordlaks har sitt hovedkontor, ble påbegynt i 2018. Utvidet tomt, kassefabrikk, ny kjøleterminal og nytt vannbehandlingsanlegg var på plass i fase 1.

Styret har nå besluttet å gjenoppta fase 2, som ble lagt på is i forbindelse med innføring av den nye kontantstrømbaserte grunnrenteskatten.

Tomas Tømmerås, Nordlaks

– Vi står ved en korsvei og må enten bygge nytt eller gjøre omfattende vedlikehold for å fornye oss og tilpasse oss fremtidige krav, sier Tømmerås.

Ny filetavdeling vil blant annet gi mulighet til å produsere pre-rigor, som vil si bearbeiding av dagsfersk laks. Fase 2 av utbyggingsprosjektet skulle stått ferdig i 2025, mens det nå er beregnet å være ferdig i 2027.

– Dette er en investering som har vært utsatt i halvannet år. Nå går vi videre og forholder oss til at alt utenom sjø ikke er grunnrenteskattbelagt og at vanlige skatteregler gjelder, sier Tømmerås.

Detaljene rundt prosjektet, som areal, kostnadsramme og tidsplan, er ikke ferdigstilt.

– Vi er fortsatt i dialog med entreprenører om dette. Det som er besluttet nå, er at vi
gjenopptar prosjektet. Alternativet ville på sikt være å slutte å drive og det er ikke et
alternativ for oss. Vi skal fortsette å være en samfunnsbygger og matprodusent inn i fremtida, sier Tømmerås.