Nordic Aqua Partners jakter 300 millioner kroner i emisjon

Nyheter
0

Pengeinnhentingen er allerede garantert fulltegnet.

Den landbaserte oppdretteren varsler en privat plassering av 4,6 millioner aksjer til kurs 65 kroner.

Det betyr at emisjonskursen settes over siste omsatte børskurs, på 60,20 kroner.

Sparebank 1 Markets og Pareto Securities er engasjert for å hente inn 300 millioner kroner i ny egenkapital. Midlene vil bli brukt for å finansiere andre byggetrinn, og løfte selskapets produksjonskapasitet fra 4.000 til 8.000 tonn laks årlig ved anlegget i Ningbo i Kina.

iLaks har tidligere idag rapportert kontraktsinngåelsen med AKVA group for andre byggetrinn, en avtale verdt 442 millioner kroner.

Tegningsperioden løper fra børsåpning tirsdag til børsen stenger torsdag 9. februar.

Kontrari, eid av skipsreder Frode Teigen, er selskapets nest største eier, og har forhåndstegnet seg for 200 millioner kroner. AKVA groups samarbeidspartner Israel Corporation har tegnet seg for 100 millioner kroner. Tilretteleggerne bemerker at de to tegningene kan bli skalert ned mot minimum henholdsvis 125 millioner og 62,5 millioner kroner.

Børsutvikling landsbaserte lakseoppdrettere. Kilde: Infront