Nordic Aqua Partners har testslaktet fem kilos fisk ved anlegget i Kina

Nyheter
0

Nå forbereder selskapet seg på sin første kommersielle slakt som vil begynne i slutten av mars.

Det landbaserte oppdrettsselskapet testslaktet i midten av februar en laks på fem kilo (levende vekt) med superior kvalitet. Selskapet rapporterer onsdag morgen om fortsatt god fiskehelse og -velferd, under 1,6 prosent dødelighet og ingen tegn til kjønnsmodning.

Alle utsett, ved anlegget i Ningbo i Kina, viser god tilvekst. Biomasseproduksjon i fjerde kvartal var på 469 tonn, total biomasse var ved årsskiftet på 1.079 tonn. Fisken som skal slaktes i slutten av mars, og lanseres i det kinesiske hjemmemarkedet, har nå en gjennomsnittsvekt på 4,6 kilo (levende vekt).

Styrket
– Fjerde kvartal 2023 var nok et begivenhetsrikt kvartal for Nordic Aqua. Biologisk ytelse var god i kvartalet med god fiskehelse og sterk vekst. Vi fortsatte det viktige arbeidet med å øke lederkapasiteten og ekspertise når vi fortsetter å vokse. I løpet av kvartalet har vi også gjennomført en vellykket rettet emisjon, styrket vår likviditet og sikret nødvendig egenkapitalfinansiering for neste fase. Den generelle statusen ved slutten av perioden er at Nordic Aqua-teamet, med sterk støtte fra lokale myndigheter og i samarbeid med ledende industripartnere, er klart for første innhøsting på slutten av neste kvartal og klar til å utføre de neste trinnene i utviklingen selskapet mot 20.000 tonn, kommenterer administrerende direktør Ragnar Joensen.

Foto: Nordic Aqua Partners

Første byggetrinn av Nordic Aquas oppdrettsanlegg er fullført i henhold til planen. Egenkapitalfinansiering for andre byggetrinn er sikret og selskapet er for tiden i ferd med å evaluere kilder til gjeldsfinansiering av andre byggetrinn, som vil doble kapasiteten til 8.000 tonn.

Forberedelser til tredje byggetrinn, utvidelse til 20 000 tonn, med første slakt trolig i 2027, er også godt i gang. En endelig beslutning om tidspunkt for tredje byggetrinn vil bli tatt i løpet av den tredje kvartal 2024.

Utvikling
Finjustering av teknologi og prosesser for å forbedre produksjonen og forkorte produksjonssykluser er en kontinuerlig øvelse i Nordic Aqua, og operativ fortreffelighet og kontroll vil alltid bli prioritert over fremskritt i prosjektutvikling. Den andre fasen av Gaotang-utbyggingen startet i tredje kvartal 2023. Klekkeri og startfôring vil være fullført innen april 2024 med det første innlegget av egg forventet i tredje kvartal 2024, og første høsting fra andre byggetrinn er forventet i tredje kvartal 2026.

Nordic Aqua forventer at produksjonen vil øke gradvis gjennom april for å nå fullskala slakt i andre kvartal 2024, med sikte på en månedlig slaktevolum på cirka 350 tonn. Slaktevolumet for 2024 forventes å bli 3.400 tonn.

Selskapet, som enn så lenge ikke har salgsinntekter, fikk et nettoresultat på -4 millioner euro i fjerde kvartal og -8,2 millioner euro på årsbasis i 2023.