Nordea Markets mener sektoren er for høyt priset

Nyheter
950

Kun et selskap unngår salgsanbefaling. 

Nordea forventer positiv global tilbudsvekst, men dette har ifølge dem også redusert lakseprisen med 30 prosent fra toppnivået i andre kvartal.

«Ettersom vi forventer en akselererende vekstrate på årsbasis for laks mot fjerdekvartal og utover, mener vi at lakseprisen vil forbli lav. Vi forventer at spotprisen vil ligge på 52 kroner per kilo i 2018. Dette er åtte kroner lavere enn 2017-nivået, hvilket primært skyldes kapasitetsveksten. Vi mener sektoren er priset for høyt og vi fastholder derfor vårt negative syn», skriver Nordea i sin 48-siders lange sektorrapport.

Mens global tilbudsvekst var negativ fra første kvartal 2016 til andre kvartal 2017, forventer Nordea en årlig vekst på 10 prosent fra og med tredje kvartal 2017.

Austevoll Seafood får en holdanbefaling, mens mesteparten av lakseselskapene får salgsanbefaling.