Norconsult styrker seg med spisskompetanse på lukkede oppdrettsanlegg i sjø

Nyheter
943

12. august starter Ida Strand hos Norconsult i Trondheim. Strand blir en del av en havn- og havbruksgruppe på 16 personer som jobber med kystrelaterte næringer, og som står sentralt i Norconsult sin havbrukssatsing.

Ifølge Norcunsult er Ida Strand er en analytisk og løsningsorientert mariningeniør, med spisskompetanse på sjøkrefter på lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Våren 2018 fikk hun sin doktorgrad om sjøkrefter på lukkede fleksible oppdrettsanlegg.

Arbeidet har inkludert både eksperimentell testing i modell-tank og matematisk modellering av krefter på anlegget, med fokus blant annet på effekt av «sloshing» / indre bølgebevegelse på strukturen. Arbeidet var tilknyttet et SINTEF Ocean industriprosjekt og har vært utført ved Centre of Excellence NTNU AMOS – «Centre for Autonomous Marine Operations and Systems».

Etter doktorgraden har Strand vært tilknyttet SINTEF Ocean prosjektet «Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES», og arbeidet med utvikling av matematiske modeller for lukkede oppdrettsanlegg i bølger.

Strand har tro på at lukkede merder kan by på løsninger for oppdrettsbransjen.

– For et lukket oppdrettsanlegg i sjøen kan du utnytte fordelene de tradisjonelle not-baserte anleggene har med best mulig tilgang på sjøvann, samtidig som man i et lukket system har større kontroll over miljøet til fisken. Du har mulighet til å kontrollere alt vann som går inn og ut av systemet. Det er dermed mulig å optimalisere miljøet til fisken for å sikre mest mulig gunstig vekst, og samtidig fjerne mulige biologiske trusler mot fisken fra sykdommer, parasitter og alger, sier Ida Strand.

Onno Musch leder havn- og havbruksgruppen, og er markedsansvarlig for segmentet Havbruk i Norconsult.

– Med Ida på laget styrker vi et allerede svært kompetent team med spisskompetanse på marine konstruksjoner, kystteknikk og oppdrett. Innen havbruksmarkedet har gruppa vært med på alt fra utviklingskonsesjoner og detaljerte hydrodynamiske analyser av lukkede merder til konseptstudier for matfiskanlegg på land. Gruppa drar også inn mye erfaring fra andre næringer, som flytende offshore vind og store flytebruer, der det er mye relevant og overførbar kompetanse. Vi gleder oss til å få Ida med på laget og til å bistå næringen med å løse flere spennende problemstillinger fremover, sier Onno Musch.