Nok en rømming i Hardanger

Nyheter
1964

Sjøtroll Havbruk rapporterte 14. juni om at selskapet hadde hatt en rømming av settefisk fra anlegget sitt i Sunndal i Kvinnherad.

Settefiskanlegget ligger tett ved Bondhuselva i Maurangerfjorden. Under sortering av 18-25 grams sjøklar fisk rømte rundt 1000 regnbueørret.

Dette melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Selskapet er i gang med gjenfangst etter varsel fra Fiskeridirektoratet. Det er så langt gjenfanget om lag 700 individ, og det skal utføres ny runde med gjenfangst når vannføringen går ned.

Dette er det andre tilfellet av rømming som Fiskeridirektoratet informerer om denne uken.

iLaks har tidligere omtalt den første rømmingen.