Nofima: – Stadig nærmere PD-resistent laks

Nyheter
570

Forskningsinstituttet Nofima mener at en ny forståelse av fiskens biologi bringer forskerne stadig nærmere laks med høy resistens mot virussykdommen PD.

Det skriver Nofima på sine egne nettsider.

I fire år har forskerne gjennom prosjektet «SalmoResist» jobbet for å finne genene som ligger bak høy toleranse for, eller motstandsdyktighet mot PD. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og samarbeidspartnere er SalmoBreed, Mowi, SalMar, Roslin Institute, NMBU og VESO.

Nå nærmer det seg et gjennombrudd i forskningen.

Nicholas Robinson. FOTO: Nofima

– Tidligere har vår forståelse av spesifikke gener og hva som bidrar til resistens vært begrenset. Nå har vi gjennom flere ulike innfallsvinkler funnet ut mer om hvordan fiskens biologi virker på sykdomsresistens, sier seniorforsker Nicholas Robinson i Nofima.

Ifølge Nofima kan laks med det genmaterialet som gjør den mest mulig resistent mot sykdom velges ut, og for å identifisere de aktuelle genene bruker forskerne genmarkører.

«Disse markørene gjør dem i stand til å velge ut stamfisk med de ønskede egenskapene», skriver Nofima.

– Summen av kunnskapen vi har høstet til nå, er at vi er rustet til betydelig mer nøyaktige forsøk og utvelgelse for å øke PD-resistens hos laks, avslutter Robinson.