NNN hevder Norse Production bedriver streikebryteri

Nyheter
2428

Daglig leder i Norse Production, Tom Lerberg, reagerer sterkt på påstanden om streikebryteri. Han mener NNN driver splitt og hersk blant de ansatte. 

Fredag tok Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN) ut sine medlemmer i streik i produksjonsselskapet til Sekkingstad, Norse Production.

Nå koker det mellom de involverte partene i den betente streiken.

– En umulig situasjon for Norse Production
Ifølge en pressemelding fra NNN før helgen, krevde de at en tariffavtale kom på plass for sine medlemmer hos Norse Production.

Leder av Norse Production, Tom Lerberg, skriver i en e-post at han mener det ligger flere faktafeil fra NNN sin side. Han sier selskapet betaler norsk tarifflønn, ikke «polske lønninger», og at dette gjelder for alle ansatte.

Han understreker at de ansatte ikke har polske arbeidsvilkår, men følger Arbeidsmiljøloven og forholder seg til sitt lokale arbeidstilsyn, og ikke til LO og NHO.

Lerberg forklarer bakgrunnen for konflikten.

– Norse Production forhandlet med NNN. Men kravet fra NNN var at vi underskrev overenskomst før vi kunne bli enige om lokale tilpasninger. En umulig situasjon for Norse Production.

Han tviler også stort på at NNN har et flertall av bedriftens ansatte som medlemmer.

– Dette oppfatter vi klart som streikebryteri
Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN, skriver i en pressemelding at Norse Production har en turnusordning hvor de ansatte har fem uker på arbeid og tre uker fri.

Etter streiken startet på fredag, mener Wilhelmsen å kjenne til at det er ti personer som har startet sin sjette arbeidsuke, og tre personer som har måtte avbryte sin friperiode.

– Dette oppfatter vi klart som streikebryteri, og ber Norse Production om å begrense seg med tanke på fremtiden, sier han.

Tom Lerberg bekrefter at det eksisterer en turnusordning med fem uker på og tre uker fri, men avviser blankt påstanden om streikebryteri.

– Norse Production bruker ikke streikebrytere. Vi fortsetter å bruke innleide vikarer som før streik, samt tilpasse arbeidet til gjenværende antall ikke streikende arbeidere. Vår oppdragsgiver har redusert oppdragsmengde, og vi kan derfor fortsette å produsere med nåværende bemanning, skriver Lerberg.

Før han langer ut mot NNN.

– NNN driver med splitt og hersk blant de ansatte, hvor de favoriserer et mindretall som ønsker å bo i Norge, og derfor ikke er interessert i arbeidsrotasjon som legger til rette for å kunne opprettholde nærhet til familie i Polen.

Reagerer på påstand om aksept for streikebryteri
NNN skriver videre i sin pressemelding at de har registrert at 14 innleide fra bemanningsbyrået Eterni Norge, siden mandag har erstattet flere av de streikende ansatte hos Norse.

Eterni Norge er forøvrig medlem av NHO Service.

NNSs leder Jan-Egil Pedersen hevder at administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, har gitt en tilbakemelding at det er innleiebedriften sitt ansvar at de leier inn i tråd med gjeldende regler.

– Jeg er sjokkert over tilbakemeldingen fra NHO Service, dette er en total ansvarsfraskrivelse som indirekte nå aksepterer streikebryteri, sier Jan-Egil Pedersen.

Anne-Cecilie Kaltenborn reagerer sterkt på denne påstanden, og skriver i en e-post til iLaks: «NHO Service tar selvsagt påstander om at en bemanningsbedrift kan ha bidratt til streikebryteri på det største alvor.»

Hun sier det er ingenting som NHO Service er kjent med som tilsier at innleieforholdet mellom Eterni og Norse Production kan betraktes som å bidra til streikebryteri.

– Det er videre helt feil at NHO Service skulle akseptere noe slikt fra sine medlemmer. Tvert imot har vi etiske retningslinjer som skal motvirke dette, og gir alltid råd i tråd med disse.

Ifølge Kaltenborg har NHO Service vært i dialog med Eterni Norge. Målet var å avklare at det ikke leies inn fra Eterni for å dekke inn for personer som er i streik.

– Norse Production har gitt Eterni Norge skriftlig bekreftelse på at ingen av de innleide er erstatningstillinger for streikende, men dekker generelt behov ved sesongtopper samt svært høyt sykefravær ved fabrikken, avslutter Kaltenborn.