NHO-sjefen advarer mot ny lakseskatt: – Vi må huske at havbrukene selv finansierer alle innsatsfaktorene

Nyheter
15984

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO frykter en eventuell grunnrenteskatt skal hemme havbruknæringens konkurransekraft internasjonalt.

Utvalget som vurderer beskatningen av havbruk skal levere sin innstilling innen 1.november, men forslaget om grunnrentebeskatning på havbruk kan bli stoppet allerede under vårens landsmøter.

I likhet med Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge tror Ole Erik Almlid at en slik beskatning kan føre til utflagging av oppdrettsnæringen. Almlid sier til Trønder-Avisa at et nytt skatteregime for havbruk må fungere slik at oppdrettsnæringen beholder så mye som mulig av verdiskapingen selv.

– Havet og havarealene kan vel defineres som en fellesressurs og en allmenning som eies av fellesskapet, og er vel sånn sett et fellesgode som man bør betale en avgift for å få legge beslag på?, spør Almlid og fortsetter:

– Jeg registrerer at næringen selv er opptatt av at den skal betale for det som er fellesskapets goder. Når kraftbransjen demmer opp en dal, skjønner jeg at dette skal grunnrentebeskattes, men i havbruk kan en stille spørsmål rundt hvor verdiskapningen skjer. I havet eller i markedet? Skal en betale skatt hvis merdene trekkes langt til havs? Skatte- og avgiftssystemet som vedtas må være slik at det fortsatt skal være lønnsomt å drive havbruk i Norge. Vi må huske at havbrukene selv finansierer alle innsatsfaktorene. Smolten, fiskefôret, anleggene og arbeidskraften. Det er ikke en ren naturressurs som vi høster.