NHO-rapport: Fremtidsjobbene finner du blant annet innen havbruk og sjømat

Nyheter
1091

NHO har kartlagt hvor det finnes flest jobber i fremtiden, og rapporten legges fram på interesseorganisasjonens årskonferanse onsdag i Oslo. Den viser at havbruk, sjømat, bioressurser, energi, helse og tjenester blir de viktigste bransjene for å øke verdiskapningen og sysselsettingen de neste årene.

Det skriver Dagbladet i onsdagens papirutgave.

«Oppdrettsnæringen har hatt en eventyrlig vekst. Likevel er 98 prosent av verdens matproduksjon landbasert. For å mette en økende befolkning må vi ta havet i bruk. Det er også mulig å høste planter/tang og drive oppdrett av andre arter enn i dag. Oppdrettsnæringen trenger fôr, og her er det muligheter for norske bioressurser», skriver NHO i sin rapport.

NHO mener noen typer kompetanse blir mer attraktiv enn andre, blant annet vil det kreves flere teknologer. «Digitalisering vil treffe alle næringer og bransjer og gjøre denne kompetansen relevant», skriver NHO.

Arbeidslivet vil også trenge ingeniører med tilknytning til havrommet, mener NHO. En oppdrettsnæring i vekst vil ha behov for biologer, også til å utvikle oppdrettsfôr.

– Norge har enorme muligheter til å sikre fremtidig verdiskaping og å utvikle og skape nye arbeidsplasser, men dette vil kreve at vi forvalter vår viktigste ressurs godt, nemlig humankapitalen vår, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.