NHO-presidenten: – Ulykke for Norges konkurransekraft om oppdrettsnæringen havner på land

Nyheter
1206

NHO-president og Hydro-direktør Arvid Moss frykter landbaserte oppdrettsprosjekt.

Til Sunnmørsposten sier han det vil være en ulykke for Norges konkurransekraft om oppdrettsnæringen havner på land.

– Flytter denne næringen på land mister vi hele vårt konkurransefortrinn som til nå har vært rent hav i fjorder og nært land. Ender enn opp med anlegg på land kan produksjonen i teorien flyttes hvor som helst. Det kan føre til at laksen blir produsert langt nærmere de store markedene. Det være seg Frankrike, USA eller Kina.

Moss mener fremtiden til norsk oppdrettsnæring ligger i en kombinasjon av tradisjonelle merder og offshoremerder langs kysten.

– Vi ser en satsing på å produsere større smolt på land i Norge. Det er bra, men det å produsere den helt ut på land svekker våre fortrinn. Derfor er jeg veldig opptatt av at en våger ta i bruk ny teknologi og at en lykkes med en satsing offshore, sier Moss.