Nesten alle søkte om vekst i Troms

Nyheter
1233

15 av 16 oppdrettsselskaper i Troms søker om å utvide kapasiteten på eksisterende tillatelser.

Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse – MTB, for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 og 2019.

Det er lagt opp til at veksten i produksjonsområde 10 og 11 (begge i Troms) skal kunne bli inntil seks prosent samlet for årene 2018 og 2019 i henhold til det nye produksjonssystemet – det såkalte trafikklyssystemet.

Det legges opp til at selskapene i grønne områder (se kart) skal kunne søke om økning på to prosent i første omgang. I neste omgang skal det auksjoneres ut nye tillatelser (konsesjoner) slik at veksten i sum blir inntil seks prosent.

15 av 16
Fristen for å sende søknad i første runde var onsdag 31. januar, og ved fristens utløp av har 15 av totalt 16 oppdrettsselskaper med tillatelser i Troms søkt fylkeskommunen om å utvide kapasiteten på sine eksisterende tillatelser med to prosent.

Fire av selskapene har i tillegg søkt om utvidelse av tillatelser der selskapene kan vise til spesielt gode miljøforhold på lokalitetene de drifter. Disse søkes økt med ytterligere fire prosent. Troms fylkeskommune vil behandle de innkomne søknadene og tar sikte på rask saksbehandling.

Fornøyd fylkesråd
Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), er fornøyd med at oppdrettsselskapene i Troms ønsker å øke produksjonen.

Sigrid Ina Simonsen. FOTO: Troms fylkeskommune

-For kommunene og fylkeskommunen vil det bety at vi kan vente oss ekstra midler som kan bidra til bedre tilrettelegging for næringsutvikling langs kysten. Dette er midler som kommunene har stor bruk for både til planlegging og tilrettelegging for næringsaktivitet langs kysten. Fylkeskommunen, på sin side, har mange spennende prosjekter og tiltak som trenger finansiering i årene som kommer. Dette vil gi effekter som kommer kystsamfunnene ytterligere til gode, sier Simonsen.

I neste runde vil selskapene kunne søke om nye tillatelser og dermed ytterligere økt produksjons­kapasitet. Dette er avhengig av at vilkår er oppfylt for det enkelte selskap og miljøtilstand i de enkelte produksjonsområder, noe som vil bli fastsatt i egen forskrift. Intensjonen er å auksjonere ut nye tillatelser og dette vil kunne skje i løpet av noen måneder avhengig av saksbehandlingstid i departement og direktorat.

Oversikt over selskaper som har søkt om økt MTB i Troms (2 prosent):

Innehaver Poststed Produksjons- område Antall søkte tillatelser Antall tonn økning
Arnøy Laks Lauksletta 11 4 76
Eidsfjord Sjøfarm Sortland 10 2 38
Eidsfjord Sjøfarm Sortland 11 2 38
Flakstadvåg Laks Flakstadvåg 10 6 114
Gratanglaks Gratangen 10 4 77
Kleiva Fiskefarm Engenes 10 5 96
Marine Harvest Norway Bergen 11 7 140
NOR Seafood Torsken 11 2 38
NOR Seafood Torsken 10 2 38
Nordlaks Oppdrett Stokmarknes 10 14 266
Northern Lights Salmon AS Grovfjord 10 4 76
NRS Troms Finnsnes 10 5 95
NRS Troms Finnsnes 11 1 19
Salaks Sjøvegan 10 6 115
SalMar Nord Stonglandseidet 10 8 152
SalMar Nord Stonglandseidet 11 6 114
Sørrollnesfisk Hamnvik 10 3 57
Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 10 3 57
Wilsgård Fiskeoppdrett AS Torsken 11 2 38
Lerøy Aurora Tromsø 11 17 329
103 1973