Neste måned vil 200.000 laks sendes til slakt fra den kinesiske offshorefarmen “Deep Blue 1”

Nyheter
0

Ny milepæl for Kinas første oppdrettsanlegg i åpent hav.

Det er gått tre år siden ble «Deep Blue 1» ble sjøsatt av Wuchang Shipbuilding Industry Group. Den knallgule ppdrettsriggen er 35 meter dyp, tilsvarende høyden til en 11-etasjes bygning.

Den kinesiske nettavisen Bandao rapporterer nå at nesten 200.000 laks i «Deep Blue 1» sine merder vil «bli servert på borgernes bord», det vil si høstet og foredlet, i løpet av mai.

Bygger større
Produksjonsområdet ligger 120 nautiske mil utenfor Dongjiakou havn, i et område som heter Qingdao National Deep Sea Green Aquaculture Experimental Zone.

«Deep Blue 1» sin etterfølger, «Deep Blue 2», planlegges å ha hovedstrukturen ferdigstilt innen utgangen av dette året. Den er tre ganger større enn “Deep Blue 1”, og har plass til opptil 420.000 laks.

Til sammenligning rommer Norway Royal Salmons to nye havmerder 600.000 fisk hver.

«Deep Blue No. 1». Foto: Rizhao Wanzefeng Fishery

Slaktevekt
Et servicefartøy, på 3.500 tonn, utrustes for oppdrettstjenester i åpent hav, og forventes å være ferdigstilt innen utgangen av april. Når dette fartøyet er ferdig, vil det ha en marin kran, prosesseringslinje og sjøvannsslamsystem ombord.

I begynnelsen av mai 2019 ble 200.000 to kilos laks fjernet idet offshore-anlegget måtte repareres.

Men denne gangen ser det altså ut til at den kinesiske oppdrettslaksen vil bli ført frem til ordinær slaktevekt.

«Deep Blue No. 1». Foto: Rizhao Wanzefeng Fishery