Neptune Pharma og Europharma renvasket i Oslo Tingrett

Nyheter
500

Rettstvisten var mellom Neptune, Adrian Endacott, Victor Endacott og VAE Consultants og saksøker Fish Vet Group (FVG) og Benchmark Holdings. Retten finner at saksøket har “ikke utnyttet FVG sine handelshemmeligheter, enten som individuelle enheter eller ved en beskyttet “mengde kunnskap”.

Som resultat av rettskjennelsen, vil Neptune fortsette å levere sin Azamethiphos-baserte lakselusbehandling, ‘Azasure Vet’, til lakseoppdrettsbransjen.

Millionerstatning
Oslo Tingrett overveide påstander fra FVG og Benchmark, under engelsk og norsk markedsføringslovgivning, om at Neptune, Adrian Endacott og Victor Endacott utnyttet kunnskap om leveranse og produksjon av Azamethiphos, et veterinærlegemiddel brukt i produksjonen av oppdrettslaks for kontroll av lus. Fordringshaverne har søkt om at Neptune blir nektet retten til å markedsføre og selge deres produkt, ‘Azasure Vet’, i Norge i en begrenset periode, samt krevd erstatning på 150 millioner kroner fra Neptune, Adrian Endacott og Victor Endacott.

FVG hevdet at Neptune benyttet konfidensiell informasjon om produktet og produksjonen av ‘Salmosan Vet’ for å produsere ‘Azasure Vet’ (tidligere ‘Trident Vet’). FVG anførte videre at Adrian Endacott og Victor Endacott hadde skaffet konfidensiell informasjon gjennom konsulentarbeid utført for FVG av Neptunes grunnlegger Adrian Endacott, før firmaet ble etablert.

Retten er uenig med påstandene fra FVG og Benchmark Animal Health Group.

“Hvorvidt norsk eller engelsk lov benyttes, konkluderer retten med at det forekommer ikke noen utnyttelse av forretningshemmeligheter”, heter det i dommen.

Krenkelse
“Utviklingen og produksjonen av [Azasure Vet] representerer ikke en krenkelse på markedsføringsloven, basert på mengde kunnskap. Et viktig utgangspunkt for denne evalueringen er at patentbeskyttelsen nå er opphevet, så det er fritt å utvikle generiske produkter, og legemiddeloppskriften er godt kjent.”

Retten kunne derfor ikke finne grunnlag for kompensasjon eller midlertidig forbud av Neptunes kontinuerlige salg av ‘Azasure Vet’. Neptune vil fortsette å levere produktet til den norske oppdrettsindistrien via sin distributør, Europharma.

Retten dømte mot Benchmarks påstand om at den norske distributøren Europharma også brøt med loven ved å selge Neptune Pharmas produkt. Benchmark og FVG ble dømt om å betale saksomkostningene for Europharma, satt til 1,2 millioner kroner. De andre partene involvert i saken ble dømt til å dekke sine egne saksomkostninger.

“Sett det faktum at kravet mot Europharma i stevningen var så høyt som 40 millioner kroner, ble kravet dernest økt i løpet av de innledende høringene, og at fordringen og kravet ble fremsett sent i hovedforhandlingen og var begrenset til 900 000 kroner, er ikke retten i tvil om at Europharma må anslås til å ha vunnet saken først og fremst i forhold til Benchmark. Europharma vil derfor bli gitt kompensasjon for deres rettsomkostninger fra FVG og Benchmark.”

Som en del av dommen, er Neptune og Europharma pålagt å betale henholdsvis 775.000 kroner og 125.000 kroner i kompensasjon til Benchmark, pluss strafferenter fra 24.oktober 2014 for et historisk varemerkebrudd ved bruk av navnet Trident Vet’, fordi Benchmark har retten til varmemerket ‘Trident’. Selv om de hadde retten til varemerket, markedsførte aldri Benchmark sine produkter under ‘Trident’ navnet. Neptune handlet umiddelbart da selskapet ble klare over varemerket i 2014, og endret navnet på produktet fra ‘Trident Vet’ til ‘Azasure Vet’.

En skam
Adrian Endacott, administrerende direktør hos Neptune Pharma, er lettet etter rettskjennelsen.

– Gjennom deres beskyldninger tvang Benchmark Holdings Neptune Pharma til å åpne sine bøker, noe som eksponerte kommersielt sensitiv informasjon. Dette viste at Neptune Pharma ikke har noen sak for å svare på hovedtiltalen om utnyttelse av FVG sine handelshemmeligheter.

– Vi er fornøyde med at retten dømte i vår favør, at vi kan legge denne episoden bak oss og fortsette å vokse innenfor vårt forretningsområde, både i Norge og internasjonalt, sier han.

– Mer enn 200 millioner pund har gått tapt av Benchmark Holdings verdi det siste året. Det er en skam for deres investorer at selskapet har forfulgt et selskap som kun er en brøkdel av deres egen størrelse med beskyldninger som har visnet under det kalde lyset i domsalen i stedet for å fokusere på vekst. Den eneste tingen som kom opp i retten var et midlertidig brudd på varemerket ved at vi brukte et navn som var registrert etter at Neptunes legemiddelsøknad ble levert og som Benchmark aldri brukte.