Nekton Havbruk la om driften. Det ga utslag på resultatene.

Nyheter
0

Tok ut nesten hele årsresultatet i ordinært utbytte.

Nekton Havbruk er en del av SalMar. De er i likhet med morselskapet basert på Frøya i Trøndelag, men driver fiskeoppdrett på Smøla i Møre- og Romsdal. Her har selskapet en kommersiell tillatelse med kapasitet til 788 tonn, og en visningstillatelse til 780 tonn.

Fra 2022 til 2023 økte selskapets omsetning med 21,8 prosent. Driftsresultatet ble nær 25 millioner kroner høyere i fjor enn i 2022, og landet på 64,8 millioner kroner. Årsresultatet gjorde også et hopp – fra 29,3 millioner kroner i 2022, til 40 millioner kroner i fjor.

«Det ble i 2021 inngått en samarbeidsavtale der all produksjon fra 30.06.21 blir solgt internt i konsernet. Dette har medført en gunstigere drift og bedre tilgang til gode lokaliteter, og dermed et betydelig bedre resultat. Omsetningen er økt i 2023 som følge av bedre drift og økte priser, noe som også gir et bedret drifts- og årsresultat,» skriver selskapet i sin årsberetning for 2023.

Nekton Havbruk oppgir der en egenkapital på nær 54 millioner kroner, og en gjeld på 124,3 millioner kroner. Av årets resultat tas det ut 40 millioner kroner i utbytte, mens de resterende 63.634 kronene overføres til egenkapital.

Selskapet oppgir at de ikke hadde lønns- eller personalkostnader i fjor. Basert på at oppdrettsnæringen er i vekst, forventer de en positiv utvikling med økt aktivitetsnivå fremover.

iLaks har henvendt seg til daglig leder/styreleder i Nekton Havbruk for en kommentar.

Nekton Havbruk 2023 2022 Endring
Omsetning 176,4 144,8 21,8 %
EBIT 64,8 40 62,0 %
Resultat før skatt 60,4 37,6 60,6 %
Driftsmargin 36,7 % 27,6 %
Alle tall i millioner kroner