Nekkar utvikler denne lukkede merden sammen med et børsnotert oppdrettsselskap

Nyheter
2259

Bergensselskapet Nekkar, som utvikler den lukkede merden «Starfish» sammen med en børsnotert lakseoppdretter, sier til iLaks at de er inne i en avgjørende fase for å få på plass finansieringen.

I sommer ble TTS Group, som tidligere var en stor aktør i offshore, solgt til MacGregor – et datterselskap i det finske selskapet Cargotec. TTS Group skiftet samtidig navn til Nekkar, hvor havbruk er en av hovedsatsingene.

Nå utvikler selskapet en lukket oppdrettsmerd, som har fått navnet «Starfish». Til Sysla forteller konsernsjef i Nekkar, Toril Eidesvik, at konseptet utvikles i samarbeid med en av de store lakseoppdretterne på Oslo Børs. Det samme ble bekreftet da selskapet presentere planene sine under en Pareto-konferanse i september. I tillegg står det på hjemmesiden til Nekkar at konseptet utvikles «i tett samarbeid med en av oppdrettsnæringens mest vellykkede og anerkjente selskaper.»

Men hvem denne oppdretteren er, vil ikke Nekkar opplyse overfor iLaks. Dette av forretningsmessige årsaker.

Toril Eidesvik. FOTO: Nekkar

– Dette vil vi komme tilbake til. Foreløpig er vi så tidlig i utviklingen av «Starfish»-konseptet vårt at vi inntil videre ikke ønsker å navngi samarbeidspartneren, skriver Toril Eidesvik i en e-post til iLaks.

Lerøy avviser ikke
iLaks har kontaktet følgende norskeide oppdrettere på Oslo Børs og spurt om de er involvert i prosjektet: Grieg Seafood, Lerøy, Midt-Norsk Havbruk, Mowi, Norway Royal Salmon og SalMar. Samtlige oppdrettere, foruten om Lerøy, avviser kategorisk at de er den «ukjente samarbeidspartneren».

Samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas, skriver følgende i en SMS til iLaks:

«Vi er til en hver tid involvert i en lang rekke prosjekter, men kommenterer av prinsipp ikke disse i en tidlig fase.»

Ifølge Eidesvik synes den ikke navngitte samarbeidspartneren at merden har elementer som skiller seg fra andre lukkede konsepter.

– Løsningen vår er god med tanke på håndtering med dagens servicebåter og driftsapparatet som selskapet allerede har. Spesialfartøy er ikke nødvendig for installasjon, normal drift eller vedlikehold, og det gjør at den er veldig driftsvennlig. «Starfish» er derfor spesielt godt egnet for allerede eksisterende lokasjoner i fjordene, skriver Eidesvik.

Finansiering snart på plass
Eidesvik forteller videre at konseptdesign og prosjektering er i full gang. Hvor stor kapasitet merden får, blir avgjort senere i utviklingsfasen.

– Målet er å få gjennomført tankforsøk i løpet av neste halvår.

Det omfattende prosjektet til Nekkar skal ifølge selskapet være billigere enn andre lukkede konsept, uten at selskapet vil gå konkret inn på sum. Men det at den prises lavere enn andre liknende konsepter, skal ha vært med på å skape interesse hos den aktuelle samarbeidspartneren.

– Vi har stor tro på konseptet, men det er kostbart å utvikle. Selv er vi er villig til å bruke ressurser på dette, men vi er samtidig helt avhengig av all mulig hjelp og støtte for å komme i mål. Vi har sett på mulighetene for dette, og er nå inne i en avgjørende fase for å få på plass finansieringen, skriver Eidesvik avslutningsvis.