Nedtur i fjerde kvartal for Benchmark

Nyheter
0

Fallende salg og resultat i Q4 etter år preget av vekst.

Fiskehelseselskapet Benchmark har avvikende regnskapsrapportering, og avsluttet året 2023 ved utgangen av september i år. For perioden juli-september 2023, som er regnskapsårets fjerde kvartal, var aktiviteten i henholdsvis Genetics og Advanced Nutrition noe lavere enn i samme periode i fjor. Aktivitetsnivået i Health var forbigående betydelig lavere i fjerde kvartal, og preget av sesongmessig forskyvning av lusebehandling i Norge.

Samlet omsetning i fjerde kvartal var 36,6 millioner pund, en nedgang på sju prosent fra året før. Justert EBITDA i kvartalet var 7,4 millioner pund, ned 21 prosent fra året før. Selskapet bokførte et resultat før skatt på -7,3 millioner pund.

Drivere
– Våre kunder er svært opptatt av fiskehelse og dyrevelferd. Dette er viktige drivere for vårt forretningsområde Genetics som produserer lakserogn med gener som gjør fisken robust mot sykdom, og for vår virksomhet innen fiskehelse (Health) som blant annet sørger for skånsom behandling av lakselus, sier konsernsjef Trond Williksen.

Omsetningen på årsbasis var 169,4 millioner pund, opp sju prosent fra året før. Justert EBITDA var 35,6 millioner pund. Resultat før skatt ble -12,7 millioner pund.

På årsbasis økte forretningsområdet Genetics omsetningen i 2023 med 20 prosent sammenliknet med året før. Totalt leverte Benchmark 335 millioner lakserogn fra anlegg i Norge, på Island og i Chile.

I forretningsområdet Health økte omsetningen med 29 prosent sammenliknet med året før. Veksten skyldes økt etterspørsel fra små og store oppdrettere langs norskekysten etter produktene Ectosan Vet og CleanTreat, og økt bruk av Salmosan Vet.

Forretningsområdet Advanced Nutrition leverer spesialisert ernæring til yngel i rekeoppdrett og marin oppdrettsfisk. Rekemarkedet har vært svakt gjennom det meste av året. Det har resultert i lavere salg av rekefôr og en inntektsreduksjon på sju prosent sammenliknet med foregående år.

Synergier
Benchmark har gjennom året gjort flere viktige tilpasninger av virksomheten for å levere godt til sine kunder samt sikre uttak av operasjonelle og kostnadsmessige synergier i konsernet. I årets fjerde kvartal ble virksomhetene rettet mot rekemarkedet innen Advanced Nutrition og Genetics samlet under én ledelse. Tilsvarende grep har tidligere i året også blitt tatt for virksomhetene rettet mot laksesektoren, hvor arbeidet med laksegenetikk og fiskehelse har blitt samlet i under en ledelse. Virksomheten knyttet til avl av tilapia ble avhendet, mens satsingen på genetikk for denne arten videreføres.

– Vi har også nylig lansert en ny teknologi, SnappArt, som bidrar til å øke presisjonen ved fôring av artemia og annet levendefôr. SnappArt er drevet av kunstig intelligens og lar kundene telle og kontrollere kvaliteten på hver enkelt artemia, sier Williksen.

– Regnskapsåret 2024 har startet bra, og vi ser positiv utvikling i alle tre forretningsområder. Benchmark har en unik posisjon i en næring som preges av vekst drevet av attraktive megatrender. Kvalitetsbevisste forbrukere etterspør stadig mer bærekraftig produsert sjømat. Vår rolle er å utvikle og levere spesialiserte løsninger som sikrer bærekraftig vekst gjennom økt effektivitet, bedre fiskehelse og fiskevelferd, kommenterer Williksen.