Nederlandsk selskap søker ni utviklingskonsesjoner

Nyheter
1092

Albatros Technology B.V. søker ni utviklingskonsesjoner for laks med en samlet maksimal tillatt biomasse (MTB) på 7.020 tonn.

Det fremgår av en oppdatering fra Fiskeridirektoratet onsdag.

Den omsøkte produksjonsteknologien er døpt «Nereus», og er et flytende RAS-anlegg. Gitt en godkjenning, skal anlegget plasseres i Hordaland eller Rogaland.

Ifølge Kyst.no er Albatros Technology registrert i Nederland, og er dermed det første utenlandske selskap som har søkt utviklingskonsesjoner.