Naviaq og Seacloud fusjonerer

Nyheter
0

De to Bluefront Equity-eide programvareselskapene Naviaq og Seacloud slår seg sammen for å tilby et enda mer komplett og kostnadseffektivt datadrevet tjenestetilbud til oppdrettsindustrien.  

– Enkelt forklart har Seacloud sensorer og programvare som gir oversikt over hvordan fisken har det, mens Naviaqs løsninger gir oversikt over utstyr, drift og logistikk. Begge systemer aggregerer data og konverterer det til meningsfylt informasjon som gjør brukere i stand til å ta gode operasjonelle beslutninger. Ved å tilgjengeliggjøre data mellom de to selskapenes produkter og databaser vil vi ytterligere kunne forenkle oppdretternes hverdag blant annet ved å samle all data i en og samme oversikt, sier Jens-Harald Jenssen, daglig leder i Seacloud, i en pressemelding.

Mens Naviaq omsatte for 9,7 millioner kroner ifjor hadde Seacloud 14,7 millioner kroner i salgsinntekter. Ingen av selskapene hadde positiv bunnlinje.

Kjernen i Seaclouds tjenestetilbud er programvare som snakker med alle typer sensorer, uavhengig av type utstyr og sluttbruker. Blant sensorløsningene som Seacloud tilbyr og kobler til sin skybaserte programvare er miljøet både over og under havoverflaten.

Naviaq har på sin side utviklet programvare som sørger for full oversikt over standarden til alt utstyr, vedlikeholdshistorikk, logistikkoperasjoner, ressurser og kompetanse.

– For oppdrettere og fartøysoperatører betyr sammenslåingen et enda mer helhetlig produkttilbud som vil gi dem bedre operativ innsikt og øke mulighetene for mer kostnadseffektiv drift. For våre kolleger betyr det at vi kombinerer to sterke fagmiljøer som vil gjøre oss i stand til å utvikle enda bedre systemer og dermed skape enda flere arbeidsplasser, sier Lisbeth Plassen, daglig leder i Naviaq.

Naviaq har hovedkontor i Trondheim og distriktskontor i Namsos, mens Seacloud har hovedkontor i Alta og distriktskontorer i Trondheim og Tromsø. Selskapene vil slå sammen de to kontorene i Trondheim, mens virksomhetene i Alta, Namsos og Tromsø opprettholdes.

– Målet er å fortsette med å skape arbeidsplasser i både Alta, Trondheim, Namsos og Tromsø. Alle kontorer vil være sentrale for virksomheten vår fremover, legger Lisbeth Plassen til.

Største eier i Naviaq og Seacloud, sjømatinvestor Bluefront Equity, har spilt en aktiv rolle i sammenslåingen av de to selskapene. Det kombinerte selskapet blir en av de større og mest robuste SaaS-aktørene (Software-as-a-Service) innenfor sjømatnæringen.

– Før vi investerer i selskaper vurderer vi alltid hvilke strukturelle grep vi kan ta for å skape mer kraftfulle forretningskombinasjoner som kan gi oppdrettsnæringen noe verdifullt. Å kombinere Naviaq og Seacloud er en «no brainer» siden virksomhetenes teknologier og kundetilbud er svært komplementært, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity.

Naviaq og Seacloud fortsetter inntil videre å operere under sine nåværende merkenavn.