Naturvernforbundet til VG: – Oppdrettsanlegg slipper ut 316 tonn plast i havet hvert år

Nyheter
2024

Naturvernforbundet ber miljøminister Vidar Helgesen gripe fatt i saken. 

316 tonn med mikroplast fra tynnslitte rør fra 800 norske oppdrettsanlegg havner direkte i havet, ifølge en undersøkelse fra Naturvernforbundet.

– Når fisken skal mates, pumpes det pellets gjennom disse rørene med stort trykk. Over tid slites plasten i rørene ut, og dette havner i merdene og derfra ut i havet, sier pensjonert fisker og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg, Arnold Jensen til VG.

Jensen viser til at han tidligere i sommer ved en ren tilfeldighet oppdaget slitasje på kasserte fôringsrør.

Nå ber Naturvernforbundet Klima- og miljødepartementet om å sørge for en rask omstilling til ikke-forurensede materialer i oppdrettsanleggene.

– Det som er skremmende er at det ikke har vært noe slikt fokus på denne næringen tidligere. Trolig finnes mange flere kilder til utslipp av mikroplast enn vi har trodd tidligere. I sum blir utslippstallene veldig store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skriver i en e-post til VG at departementet vil følge opp saken.