Naturvernforbundet saksøkte staten, men tapte i retten om sjødeponi i Førdefjorden

Nyheter
0

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom får ikke medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene må også betale 1,4 millioner kroner for statens sakskostnader. Det går fram av dommen i Fjordsøksmålet som kom fra Oslo tingrett i dag.  

– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge. Staten har tillatt bruk av Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, og tingretten har støttet det. I tillegg må vi betale staten saksomkostninger når vi har prøvd å hindre forurensning av en levende fjord. Dette er opprørende – og et hardt slag mot kampen for norsk natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

Miljøorganisasjonene fikk ikke medhold i at tillatelsene til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav i vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Retten valgte heller ikke å legge vekt på miljøorganisasjonenes anførsel om at det finnes et bedre alternativ til gruvedrift, uten bruk av sjødeponi. De fikk heller ikke medhold i at miljøkonsekvensene vil bli langt mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Nordic Mining sitt anlegg under oppføring på Engebø ved Førdefjorden. Foto: Kjartan Aa Berge

Svakheter
Denne dommen er helt feil! Fjordsøksmålet har avslørt store svakheter og feil i måten norske myndigheter behandler naturen på. Vi står i en naturkrise, og det er på høy tid at vi stanser ødeleggelsen av den naturen vi er helt avhengige av, sier nyvalgt leder Gytis Blazevicius i Natur og Ungdom.

Rettsaken er blitt fulgt med spenning, blant annet fra oppdrettsnæringen, hvor flere selskaper med lokaliteter nær Førdefjorden rammes av et sjødeponi av gruveavfall.

– Mange tusen mennesker og flere organisasjoner har støttet Fjordsøksmålet og gitt penger. Til dem vil jeg si tusen takk – og at dette ikke slutter her. Kampen for Førdefjorden og norske fjorder fortsetter, sier Blazevicius.

Vurderer anke
– Dette er absolutt en sak som fortjener en videre behandling i norske domstoler. Det kan også være aktuelt å ta denne saken videre til EFTA-domstolen, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge, som fører saken for miljøorganisasjonene.

– Dette er ikke til å tro! Vestlandets rikeste fjord som søppelplass for gruveavfall og en i en tid med katastrofalt artstap og et hav i krise! Framtida vil dømme oss hardt viss denne skammelige dommen blir stående, sier Anne-Line Thingnes Førsund fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

– Men kampen er ikke over, og jeg tror gruvedumping blir umulig. Presset fra resten av verden som jobber for rent hav vil bli for stort. Førdefjorden skal leve, sier Thingnes Førsund.