Når snur lakseaksjene?

Kommentarer
1596

Laks, som har vært det sikreste «bet» på Oslo Børs de siste fem år, har fått en kalddusj. Overrasket av et fall i den underliggende lakseprisen på 20 kroner kiloet på tre måneder, er det frykten som preger investorene. Siden slutten av desember ifjor, har markedsleder Marine Harvest måttet tåle et kursfall på 15 prosent (ikke justert for utbytte).

Tvil og usikkerhet
Kursutviklingen og det såkalte investorsentimentet for de øvrige lakseaksjene er ikke ulikt. Tvilen og usikkerheten råder.

Nærmer vi oss bunnen, eller skal lakseprisen og aksjekursene videre ned?

Et klassisk problem for enhver spekulant.

Brent jord
Prisen på russiske statsobligasjoner falt med 65 prosent av pålydende, til 25, mellom februar og oktober 1812. Bakteppet var krigsfrykt. Dette ble etterhvert beinharde realiteter, idet Napoelons La Grande Armé invaderte Russland. Den franske invasjon ga suspensjon av rentebetaling på statsgjelden, og obligasjonene tapte fort sin verdi.

Napoleon inntok Moskva i midten av september. Samtidig satte russiske styrker fyr på sin egen hovedstad. Den brente jords taktikk tvang franskmennene til å trekke seg tilbake.

Nyhetene om tilbaketrekning fra Moskva ga et rally i obligasjonsmarkedet. 30. november var de russiske statsobligasjoner handlet på 30 og i mars 1813 nådde de 50.

Illustrasjon: Fish Pool

Står vi foran et tilsvarende vendepunkt her?

Sesongmønster
Ja, mener summen av investorene som handler på råvarebørsen Fish Pool. Men det skal bli verre før det blir bedre.

Bunnen nås på en månedlig laksepris på 54,30 kroner kiloet. Dette punktet passeres i et sedvanlig sesongmønster i september, skal en tro det som ligger i dagens markedsprising og såkalt forward-priskurve.

Deretter skal lakseprisen skarpt opp.

Hvis aksjemarkedet reagerer som det vanligvis gjør, vil lakseaksjene normalt stige forkant. Lakseaksjene følger forward-prisen. Enten den går ned, som den har gjort i 2017, eller opp, som den har gjort de fire foregående årene.

Det er det meglerhusene tar sats på når majoriteten av dem fortsatt beholder sine kjøpsanbefalinger intakt, og resten, de med hold-anbefalinger, stiger ned fra gjerdet og igjen roper: Kjøp!