Når Arctic Seafarm graver ut tomten for sitt nye anlegg på Nesna, ender steinen opp hos Nova Sea

Nyheter
0

Frakter stein fra Nesna for å bygge nytt lakseslakteri på Lovund.

Mo Industripark, Arctic Seafarm og Johs. J. Syltern har inngått en avtale om at Syltern får
tilgang til å ta ut stein på Nesna-tomten hvor Arctic Seafarm skal bygge sitt landbaserte
oppdrettsanlegg. Steinen skal fraktes til Lovund og brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt planlagte lakseslakteri.

Oppstart av arbeidet vil være allerede i januar i år.

– Det er veldig positivt for oss at det nå startes med å ta ut stein på tomten hvor vi skal etablere vårt landbaserte oppdrettsanlegg. Dette gjør at det kan bli mulig for oss å forsere noe på vår tidsplan for oppbyggingen av anlegget, sier Carsten Rimer, daglig Leder Arctic Seafarm Holding, i en pressemelding.

Tomten på Nesna, kjent som Nesna Industripark, er eid av Mo Industripark. Direktør
Eiendomsutvikling Jan Gabor er svært glad for å kunne bidra til en god løsning for både Nesna og Lovund.

– Vi synes det er veldig artig at stein fra Nesna Industripark kan brukes til å opparbeide nytt næringsareal på Lovund. Dette er en vinn-vinn-situasjon hvor vi også sikrer god framdrift på utviklingen av området og klargjøre det for nye aktivitet, sier Gabor.

Slik vil det nye slakteriet se ut. Skisse: Rambøll