Nærøysund Aquaservice kjøper KB Gruppen: – I tråd med vår strategi

Nyheter
0

Serviceselskapet Nærøysund Aquaservice (NAS) har i dag signert en intensjonsavtale om kjøp av KB Gruppen med tilhørende datterselskaper KB Rokk og KB Storm. Etter arbeidet med due diligence som starter umiddelbart, er det en intensjon å signere endelig aksjekjøpsavtale før julen ringes inn.

Begge selskapene er lokalisert i Nærøysund og kan se tilbake på et langt samarbeid ved ulike typer serviceoppdrag i regionen. Selskapene er med andre ord godt kjente med hverandres utstyr, mannskap, tjenester og kapasiteter. Oppkjøpet medfører en solid styrking av Nærøysund Aquaservice serviceflåte med to nye fartøy og kompetente mannskap.

– Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om utvikling og vekst på sjøsiden, nå kompletterer vi selskapet med en 24-meters servicebåt, en hurtiggående dykkerbåt og ikke minst kompetente mannskap, forteller Brynjar Karlsen, daglig leder i Nærøysund Aquaservice, i en pressemelding.

Samtlige arbeidsplasser videreføres
Begge partene er meget fornøyde med at intensjonsavtale om kjøp er underskrevet. For daglig leder i KB-Gruppen, Ola Krystad, var fortsatt lokalt eierskap og tilhørighet en viktig faktor. Selv ser han for seg en fortsettelse i Nærøysund Aquaservice.

– Nå sikres samtlige arbeidsplasser i KB-gruppen og verdiene forvaltes videre på en god måte. Samtidig vil jeg nå bidra videre i Nærøysund Aquaservice, forteller Krystad.

– For NAS er dette en kjempemulighet, da man i tillegg til å overta nødvendig utstyr, også overtar dyktige og kompetente medarbeidere, forteller Karlsen.

Lokal forankring
Nærøysund er en av landets største oppdrettskommuner med sentrale aktører som SalMar, Emilsen Fisk og Sinkaberg-Hansen, likevel er det få lokale serviceselskap til stede. Nå vil regionen ha et lokalt eid serviceselskap som innehar hele spekteret av servicetjenester.

– Lokal forankring og kjennskap til områdene og lokalitetene i regionen har for oss vært en styrke i over 20 år. Nå sikrer vi dette for fortsettelsen med et komplett servicetilbud, avslutter Karlsen.