– Næringsfiendtlig og vil få alvorlige konsekvenser

Nyheter
0

Lerøy advarer mot regjeringens skatteforslag.

Tidligere idag gikk Lerøys største enkeltaksjonær, Helge Møgster, knallhardt ut mot regjeringens skatteforslag:

– Det er jo om å gjøre for staten å rane kysten, sa Møgster til E24. Han spådde også ansettelsesstopp og utflytting fra Norge.

Les også: – Det er jo om å gjøre for staten å rane kysten

Etter noen timers tenkepause har resten av styret i Lerøy tatt bladet fra munnen:

«Ledelsen og styret i LSG har ikke full oversikt over det den norske regjeringen foreslår, men kan allerede nå slå fast at forslaget er meget næringsfiendtlig og vil få alvorlige konsekvenser dersom ikke kystens folk, og den ansvarlige delen av Stortinget, bruker høringsrunden godt og stanser forslaget,» skriver Lerøy-styret i en børsmelding.

Også Måsøval påpeker de negative effektene av den foreslåtte skatten.

«Dette er en særskatt på havbruksselskap som i dag skaper store verdier og arbeidsplasser i mange små kystsamfunn i Norge. En slik særskatt vil ha betydelige negative ringvirkninger for all tilstøtende industri av havbruksnæringen og arbeidsplassene det skaper. Måsøval vil komme tilbake med ytterligere informasjon om hvilke følger innføringen av en slik særskatt kan få for konsernets virksomhet når flere detaljer om særskatten blir klare,» skriver frøyaselskapet i en melding.