Nær truffet av brønnbåt: Mann i 40-årene kjørte cabincruiser med over to i promille

Nyheter
724

En mann i 40-årene er dømt til ubetinget fengsel i 14 dager, etter å ha fyllekjørt med en 24 fot cabincruiser i Steigen i Nordland natt til 26. april år. Et mannskap om bord på en brønnbåt skal ha rapportert inn hendelsen.

I den ferske dommen fra Salten tingrett, som iLaks har fått tilgang til, står det en blodprøve av mannen tatt cirka to timer etter at han førte båten, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,57. Den straffbare grensen for føring av småbåt i ruspåvirket tilstand går ved en promille på 0,8.

Høyesterett har tidligere uttalt at føring av båt med en promille på over to, representerer et slikt farepotensial, at det må reageres med ubetinget fengsel.

«I skjerpende retning legges det vekt på at siktedes atferd hadde et betydelig farepotensiale, og innebar fare for menneskers liv og helse. Det vises til anmeldelsen 26.04.2019, hvor det fremgår at mannskapet på en brønnbåt hadde rapportert at cabincruiseren hadde gått rundt i ring ute på fjorden med siktede hengende over stålryggen, samt at brønnbåten hadde vært nær ved å kjøre på den», heter det i dommen.

Videre står det i dommen at en utsendt fra Hovedredningssentralen, rapporterte at mannen hadde fremstått beruset til den grad, at han ikke hadde klart å føre en samtale eller gjøre rede for seg.

Mannen ga i retten uforbeholden tilståelse, og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

«Til tross for at siktede ble tatt på fersk gjerning, finner retten at tilståelsen representerer en prosessøkonomisk besparelse for samfunnet, som skal medføre redusert straff», heter det avslutningsvis i dommen.

Retten har derfor kommet fram til at passende straff settes til 14 dager ubetinget fengsel.

Det var Avisa Nordland som omtalte dommen først.