Nær halvparten av Mowis laks ble nedklasset

Nyheter
0

Store kvalitetsutfordringer.

En ny rapport fra Mattilsynet viser at hele 48,7 prosent av Mowis slaktevolum i den første uken av april ble ble klassifisert som produksjonsfisk. Dette er fisk som har skader eller sår, som må feilrettes før den kan eksporteres.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Det er bekymringsfullt at så mange fisk har dårlig velferd. Vi må gå ut fra at fisk som slaktes med store åpne sår har hatt dårlig velferd i en tid før den ble slaktet. Mowi og andre oppdretterne må jobbe forebyggende for å snu den negative utviklingen vi har sett de siste årene, skriver Lise Rokkones, seksjonssjef ved seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, i en epost til DN.

Laksekjempen har ikke foredlingskapasitet i Norge til å feilrette så store kvantum av fisk.

Mowi har to ganger i vinter og vår søkt Mattilsynet om dispensasjon fra regelverket som hindrer eksport av denne fisken før den er feilrettet i Norge.

Begge disse søknadene har blitt avslått av Mattilsynet.