Nær 50 prosent kontraktsandel hemmet Lerøys prisoppnåelse

Nyheter
0

Misset på store deler av rekordprisperioden.

– Det er lenge siden jeg har sett så mye folk på kvartalspresentasjonene våre, sier Henning Beltestad. Han er på hjemmebane, på Scandic Flesland Hotel, under arrangementet Vestland på Børs. Her presenterer en rekke av de ledende industribedriftene i fylket sine resultater for andre kvartal onsdag.

Lerøy dro inn et driftsresultat eksklusive forlikskostnader og før verdijustering er i andre kvartal på 923 millioner kroner.

Høy kontraktsandel
– Det er gode tall, men vi har vært påvirket av en høy kontraktsandel, medgir Beltestad. – Prisoppnåelsen vår er påvirket av en betydelig kontraktsandel, nærmere halvparten av alt er solgt på lange kontrakter. Disse kontraktene ble i stor grad inngått høsten 2021, da prisutstiktene var helt andre enn det vi har sett i år.

Henning Beltestad. Foto: Trine Forsland

– Vi kommer til å ha betydelig høyere volumer enn det vi har hatt i første og andre kvartal, fortsetter han.

– I år forventer vi et volum på 180.000 tonn, som er noe lavere enn det vi budsjetterte ved begynnelsen av året.

Kapitalbinding
– Hovedbildet dette kvartalet, på absolutte tall, er det at det er veldig gode resultater. Hadde vi hatt alt i spotmarkedet, så hadde det ikke bare vært et godt kvartal, men det beste kvartalet noen gang, utdyper finansdirektør Sjur Malm.

Men han legger ikke skjul på at kostnadsinflasjon er en betydelig utfordring.

– Når prisene går opp går arbeidskapitalen opp. Når fôrprisene går opp, blir lageret i sjøen dyrere. Arbeidskapitalbindingen treffer cashflow’en, forklarer Malm.

– Burde vi håndtert den fantastiske spotprisen bedre? Det vil vi evaluere. Men samtidig drives ikke dette på tre måneder, men i et lengre perspektiv, påpeker han.

– Så har vi investert mye i postsmoltanlegg. Det har bidratt til at Lerøy har kunnet øke volumene betydelig.

Sjur Malm. Foto: Trine Forsland