Nå vil Grieg Seafood, som første børsnoterte oppdretter, prøve seg på oppdrett på land

Nyheter
1599

Grieg Seafood, Vest Havbruk og Omfar planlegger landbasert oppdrettsanlegg for postsmolt og matfisk i Rogaland.

Gjennom selskapet Årdal Aqua skal de produsere minst 3.000 tonn med postsmolt årlig og teste ut matfisk på land. Prosjektet har startet prosjekteringsfasen og tar sikte på byggestart i løpet av høsten 2021. 

­– I havbruksnæringen jobber vi mye med å forbedre biologien og fiskevelferden, og å redusere avtrykket vårt. Vi har lenge satset på postsmolt, der vi har fisken lenger på land før vi setter den i sjø, som en viktig del av løsningen. Med Årdal Aqua får vi mulighet til å videreutvikle denne satsingen. Målet er at all fisken vår i Rogaland skal være mindre enn et år i sjøen, sier Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood og styreleder i nyopprettede Årdal Aqua, i en pressemelding.

Konsernsjef Andreas Kvame, Grieg Seafood. Foto: Tommy Ellingsen

Skal teste ut matfisk på land
Anlegget skal bygges i Årdal i Rogaland, og har ifølge nåværende planer en produksjonskapasitet på 5.000 tonn. Målet er å øke produksjonskapasiteten ytterligere.

Les også: – Vi kommer ikke i gang med utbyggingen av Årdal Aqua før strømnettet bygges ut

Anlegget skal levere minst 3.000 tonn postsmolt i året til Grieg Seafoods sjøbaserte oppdrettsanlegg i fylket. I tillegg har selskapet også som mål å produsere matfisk på land. Grieg Seafood blir dermed det første globale oppdrettsselskapet som går inn i landbasert oppdrett.

– Gjennom postsmolt-satsingen vår tilegner vi oss kompetanse på hvordan større fisk produseres på land. Denne kunnskapen bygger vi videre på når Årdal Aqua også skal teste ut landbasert oppdrett av matfisk. Vi skal gå stegvis frem, ettersom vi vet hvor kompleks biologien er, uttaler Kvame.  

Foto: Tommy Ellingsen

Han mener ulike oppdrettsteknologier og metoder vil utfylle hverandre i årene som kommer.

– Med kontinuerlig forbedring av bærekraften i våre sjøanlegg, noe vi jobber mye med, vil produksjon i sjø være bærebjelken i lakseoppdrett også fremover. Landbasert oppdrett vil imidlertid være et godt supplement, og vi ser frem til å være med på utviklingen. Det vi vet sikkert er at verden vil trenge mye mer sunn og næringsrik mat med et lavest mulig avtrykk, sier Kvame.

Styrker lokal akvakulturklynge i Ryfylke
Årdal Aqua vil skape minst 25 lokale arbeidsplasser. Grieg Seafood, smolt- og postsmolt-selskapet Vest Havbruk og den Stavangerbaserte investor-sammensetningen Omfar vil eie en tredjedel av Årdal Aqua hver. Vest Havbruk har utviklet prosjektet frem til nå, og Nils Viga fra Vest Havbruk blir daglig leder i selskapet.

– Vi har allerede et solid kompetansemiljø for landbasert akvakultur i Ryfylke, som frem til nå har vært basert på produksjon av smolt og postsmolt. Med Årdal Aqua får vi styrket denne klyngen ytterligere. Potensialet er stort og vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende reisen sammen, sier Nils Viga, daglig leder i Vest Havbruk.

Foto: Tommy Ellingsen

– Havbruk har et enormt potensiale i Rogaland, og innovasjonskraften i næringen er stor. Dette ønsker vi å være med på å videreutvikle. Vårt mål er å bidra til nye og fremtidsrettede lokale arbeidsplasser i Ryfylke, sier Per Åge Hauge i Omfar.

Årdal Aqua vil komme tilbake med informasjon om investeringsrammen etter prosjekteringsfasen, men estimerer en investeringskostnad på 120 kroner per kilo.

Med seg på laget får altså Grieg Vest Havbruk, som er engasjert innen blant annet smolt og postsmolt av laks, med en industriell hovedaksjonær i Fister Smolt. Selskapet arbeidet målrettet med å utvikle produksjonskonsept som skal styrke dagens havbruksnæring. Omfar eies i fellesskap av Stangeland Holding, Stangeland Forvaltning, Ølen Betong Gruppen og Mjølner Invest.